29 Aralık 2012 Cumartesi

“İŞÇİ BLOKLARI” MAHALLESİ MUHTARI: HASAN SARIKAYA’NIN “YENİ YIL” MESAJI


“BİRLİK PLATFORMU” KURUCU ÜYESİ VE “İŞÇİ BLOKLARI” MAHALLESİ MUHTARI: HASAN SARIKAYA’NIN “YENİ YIL” MESAJI
Sevgili ve değerli komşularımız;
İşçi Blokları Mahallesi’nin saygıdeğer sakinleri… 
Bizler, Mahalle Muhtarı ve Muhterem Yönetim Heyeti; 2009 yılında, takdir ve teveccühlerinize mazhar olarak “sizlere hizmet etmek vaadi ile” göreve getirildik.
Görevi devir aldığımız günden bu yana bizler, “özümüzden çok sevdiğimiz ve kendimizi içtenlikle adadığımız” mahallemize ne kadar yararlı olabiliriz düşüncesi ile “mesai mefhumu düşünmeden” çalışmaktayız. 
Hani, halk arasında alışkanlık haline gelmiş bir cümle var…
“Koskoca bir yılı geride bıraktık” cümlesi.
Eğer biz bu cümleye inanacak ve kendimizi bu cümle ile ifade edecek olursak, aradan geçen koskoca yıl, ıstırap, azap ve sıkıntı dolu olarak bizlere yansımış olur.
Bilâkis biz bunu, bir vazife şuuru, olağan faaliyet ve halka hizmet onuru biçiminde kabul, telâkki ve ifade ediyoruz.
Konuyu biraz açacak olursak: 2011 yılı Kasım ayından bu güne kadar, “100. Yıl İşçi Blokları Birlik Parkı'nın korunması ve kalıcı kılınması” mücadelesini, daha da açıkçası adeta savasını verdik. Halen temyiz bazında devam eden bu mücadelemizde; Başta mahalle sakini ve “Birlik Parkının gerçek sahipleri olarak” bizlere yardımcı olan komşularımıza; İnsan Hakları, Adalet ve Hukuk’un başında olan değerli Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarımıza, mahallemiz ve yakın çevre sakinleri adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Çok yakınımızda olan “100. Yıl İşçi Blokları Birlik Parkı'nın” mahallemiz doğası, çevre güzelliği, semt estetiği ve görsel güzelliğine “kalıcı ve sürekli olarak” katkı sağlamasını diliyorum.
Bunu istemek, talep etmek, sorumlu Hükümet ve Büyükşehir Belediyesinden beklemek, halkımızın en doğal, insani, medeni ve yasal hakkıdır.
İnsanlar hep “eski günlerin daha güzel olduğundan” bahsederler.
Ama şimdi gelişen teknoloji ve konusunda ilerleyen sektörler, insanların güncel ihtiyaçlarını dünden daha kolay sağlıyor ve karşılıyor. Dolayısıyla: Bu günden geleceğe, daha ümitle ve daha güzel bakılması gerekirken; Bizlerin geleceği “daha bir önem ve özenle” düşünmesi gerekirken  hep geçmişin daha güzel olduğundan bahsederiz.
Bizler şimdiki zamanda insanları mutlu edecek  ne gibi katkılar veriyoruz ki, geçmişi daha güzel olarak anımsayalım. 
Bu gerçeği daima aklımızın bir köşesinde tutmalı ve sürekli “daha, halkımız ve insanlarımız için ’iyilik, insanlık, gelişmişlik, erdem ve güzellik adına’ neler yapabiliriz?, diye düşünmeliyiz.. Bu gün olanlara daha çok katkımız olmalı ki, geçen zamanı ziyan ve olumsuzluklarla anmayalım.
Sevgili komşularımız ve değerli sakinlerimizden isteğimiz ve beklentimiz şudur:  
Yaşadığımız mekân, alan ve çevrede hep birlikte doğamıza, saygı, sevgi, sahiplik ve kıskançlıkla sahip çıkalım, doğal bitki örtüsü (faunayı) özenle koruyalım.
Sonuçta; Bir yıl içerisinde neler olmuyor ki neler!.. Bu olup biteni gün, gün düşünürsek bir yıl içerisinde çok gelişmelerin vuku bulduğunu. Biz de, mahallemiz ve dünyadaki tüm insanların 2013 yılının 2012 yılından daha barışcıl, huzurlu, sağlıklı, mutlu, neşeli, kazasız, belasız, kazançlı geçmesini; Birlik Parkımızın akıbetinin de hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2013 yılınızı kutlar; Hepimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. 
Hasan SARIKAYA  İşçi blokları mahallesi muhtarı. 
(Ankara, 29 Aralık 2012, webmaster)

3 Ekim 2012 Çarşamba

Çankaya Belediyesi'nden...

Birlik Parkı ve Sevdalıları KazandıAnkara- Büyükşehir Belediyesi tarafından, İşçi Blokları Mah.' de bulunan 100. Yıl Birlik Parkı’nın bir kısmının konut ve iş yeri olarak imara açılması kararı alınmış ve bu kararın durdurulması için;
-İşçi Blokları Mah.Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi mimar Ahmet Nedim Kaya, 
-İşçi Blokları Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Hasan Sarıkaya,
-Çukurambar Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi M.İhsan Gülbudak ,
-Çiğdem Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Cemal Akın
-Kızılırmak Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Cengiz Yağ
-Öğretim Üyesi Cathryn Hoard 
 tarafından
100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU oluşturularak çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmiş ve konu ilgili ortamlara taşınmıştır.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine bir araya gelen bölge sakinleri komşular, kararı düzenledikleri şenlikle kutladılar.
Şenliğe Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fazıl Güleken de katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık,
bölge halkını kutlayarak başladığı konuşmasında  “ Bölge halkı örnek bir kentli bilinciyle davranarak sonuna kadar haklarının takipçisi olmuş ve mücadelesinde ilk ve önemli başarıyı elde etmiştir. Ama süreç bitmiş değildir. Çünkü karşıda hukuka uyma alışkınlığı olmayan bir muhatap vardır. Bölge halkı bu hukuk tanımaz anlayışı Çankaya Belediyesi’nin bölgede yaptığı parkların gece yarısı operasyonlarıyla yasa dışı biçimde yıkılmasından da çok iyi tanımaktadır. Kentimize sahip çıkmaya çalışalım ve kentimize zarar verenleri hukuksal ve siyasal yollarla cezalandıralım. Sorunun tek çözüm yolu budur” diye konuştu.
KORE HALK DANSLARI GRUBU

01.10.2012

2 Ekim 2012 Salı

"BİRLİK PARKI" HALKINDIR!...

ANKARA, (ÇANKAYA) 
"100.YIL BİRLİK PARKI" HALKINDIR!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı İşçi Blokları Mahallesi’ndeki "100.YIL BİRLİK PARKI" ile ilgili olarak, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 15. İdare Mahkemesinde açtığı plan iptali davası sonuçlandı.
15. İdare Mahkemesinin ;
 2012/233 ESAS  ve 2012/1197 SAYILI kararı  ile; 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliği  hukuka uyarlık bulunmadığı ve kamu yararı gözetilmediği gerekçesiyle, 18.07.2012 tarihinde  kararın tebliğini izleyen günden itibaren  30 gün içinde DANIŞTAY’a temyiz yolu açık olmak üzere
parkımızı betonlaştırmak amacıyla düzenlenen plan değişikliği  oy birliği ile iptal edilmiştir. 

 Ankara Büyükşehir Belediye'si 
davayı, süresi içinde Yürütmeli olarak Temyiz etmiştir.

BU  KARARLA  100.YIL BİRLİK PARKINDAKİ  YAPILAŞMA, 
B.BELEDİYESİNİN TEMYİZ BAŞVURUSU SONUÇLANANA KADAR DURDURULMUŞTUR.

26 Eylül 2012 Çarşamba

KAZANDIK!..

100.YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ
"BİRLİK PARKI" NA YARGI  KORUMASI"
Milliyet Ankara, 25 Eylül 2012 - Salı
"YARGIDAN YEŞİL ALANDA YAPILAŞMAYA İZİN YOK" 
100. Yıl Birlik Parkı Plâtformu
Milliyet Ankara, 25 Eylül 2012 - Salı
 Y A Ş A S I N !... B İ Z   K A Z A N D I K...
 ÇOK MUTLUYUZ.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
BAŞKAN SN. ALİ HAKKAN  
ŞUBE SEKRETERİ
SN. TEZCAN  KARAKUŞ CANDAN 

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. 
MÜLKÜN TEMELİ ADALET, HAK VE HUKUK KAZANDI; 
BİRLİK PARKI KURTULDU. 

3 Eylül 2012 Pazartesi

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRLİK PARKI HALKINDIR YOK EDİLEMEZ!
BASIN AÇIKLAMASI
Yayına Giriş Tarihi: 19.03.2012 - Güncellenme Zamanı: 20.03.2012 17:51:33
Yayınlayan Birim: ANKARA
***
 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ‘NDEN BASINA VE KAMUOYUNA
100.Yıl İşçi Bloklarının İmar Planı, 1982 yılında İmar ve İskan Bakanlığı‘nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan doğrultusunda, yasa gereği kamuya terk edilmesi gereken Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamındaki açık ve yeşil alanların, kamusal tesis alanlarının bedelsiz olarak kamuya terk edilmesi plan notları ile düzenlenmiştir.
Belediyelerin ihmali ve göz yumması sonucunda; "yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı gerçekleşmeden iskan izni verilemez" biçimindeki düzenleme tam olarak yerine getirilmemiş, kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken alanlar, bölgenin yapılaşması tamamlanmasına, iskan ruhsatları verilmesine rağmen şahıs mülkü olarak tutulmuştur. Dolayısıyla, plan notu gereğince kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken ‘‘Kamusal Kullanım Alanları‘‘nın şahısların mülkiyetinde kalması, geçen zaman içinde bu alanların kamulaştırılmasına ilişkin de çalışma yapılmaması nedeniyle, bu alanlarda kalan kadastro parsellerinde yapılaşma talebinin oluşması gündeme getirilmiştir.
İmar Planlarının hazırlanış süreçlerinde, planlama alanına ilişkin, sosyal, demografik, doğal, bilimsel ve teknik verilerin değerlendirilmesi sonucunda, planlama alanlarının kullanım kararları, yapılaşma koşulları, sosyal ve teknik donatı alanları, türleri ve büyüklükleri, ihtiyaç duyulan açık ve yeşil alanlar belirlenir. Bu anlamda İmar Yasası ve ilgili Yönetmeliklerinde, imar planları yapım süreçlerinde kamuya ayrılacak alanlara ilişkin herhangi bir kısıt koyulmamış, yapılan planlama sonucunda kamuya terki gereken alanların toplam alanın % 40‘ını aşması durumunda aradaki farkın kamulaştırılması öngörülmüştür.
100. Yıl İşçi Blokları çevresinde de planlama süreci tamamlanmış, kullanım kararları ve yoğunlukları, yaşayacak nüfusa göre kamuya ayrılması gereken alanlar planlarda belirlenmiştir. Bu planlar gereğince, "Birlik Parkı" alanı da kamuya kazandırılması zorunlu olan bir alan niteliği taşımaktadır. Bu alanda var olan ve zaman içinde el değiştirmesine de göz yumulmuş olan parsellere yönelik, bilimsel, etik ve hukuksal olarak tartışmalı biçimde plan değişikliği yapılarak yeni yapılaşma hakları tanımlanmıştır.
Belediyelerin imar planlarında tanımlanan notlara aykırı uygulamaya göz yummuş olması ve üzerine düşen görevi zamanında yapmaması nedeniyle, mülkiyet sahipleri açısından oluşan kişisel hak kaybı, mahallede yaşayanların yeşil alan kullanım hakkını elinden alarak düzeltilemez.
‘‘Birlik Parkı‘‘ alanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi "kişisel hakları korumak" adına toplumun genel haklarını yok sayan uygulamalarla alanı yapılaşmaya açmaya çalışmaktadır. Belediyelerin kendi ihmal ve hatalarının bedeli 100. Yıl halkına, Ankara halkına, topluma ödetilmeye çalışılmaktadır.
17.06.2011 tarihinde aldığı belediye meclis kararı ile ‘‘Birlik Parkı‘‘ alanını Ticari Rekreasyon alanına, yani özelleştirilmiş, kamuya açık olmayan ve yapılaşma içeren parklara dönüştürerek sorunu üzerinden atmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de; 29.11.2011 tarihli kararı ile de alanı 2,5 Emsalli Ticaret ve Konut alanı olarak planlayarak, aslen kamuya kazandırılması gereken yeşil alanda büyük ve haksız bir rant oluşturmaya çalışmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi benzer durumlarda sıkça yaptığı gibi, bir yandan karşılaştığı sorunun bedelini halka ödetmeye ve çocukların oyun alanını bozarak rant elde etmeye çalışmaktadır.
Şehir Plancıları Odası, Anayasadan ve TMMOB mevzuatından kaynaklanan yetkisi ve mesleki sorumlulukla kamu yararına açıkça aykırı bu uygulamaları yakından takip etmektedir. ‘‘Birlik Parkını‘‘ halktan kopartan ve özelleştirerek yapılaştırmaya çalışan ilk karar Odamız tarafından yargıya taşınmış olup dava sürmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynı alana ilişkin alınmış olan 29.11.2011 tarihli, bölgeyi konut ve ticaret yapılaşmasına açmayı ve çocukların oyun alanından, yaşlıların dinlenme parkından büyük rant elde etmeyi düşleyenlerin bu girişimi de Pazartesi günü yargıya taşınmış olacaktır. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası, yeşil alandan rant elde etmeye yönelik girişimlere, çocukların oyun alanlarından, yaşlıların dinlenme alanlarından rant elde etmeye yönelik hukuksuzluklara karşı, toplumun haklarını korumak için mücadelesini geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararlı biçimde sürdürecektir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, usulsüz uygulamaları deşifre edildiği, rant aktarma girişimleri yargı kararlarıyla durdurulduğu için hırçınlaşan ve basın aracılığıyla hakaretler yağdıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı‘nı, kararın altına imza atan belediye yetkililerini ve meclis üyelerini hukuka ve kamu yararına uygun hareket etmeye, enerjilerini Birlik Parkı‘nı topluma kazandırmak için kullanmaya davet ediyoruz. 
***
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

büyük eylem,

 İşçi Blokları Mah.
"100. YIL BİRLİK PARKI' nda Büyük Eylem Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunan 100. Yıl İşçi Bloklarındaki Birlik Parkı’nın yanlış şehircilik uygulamasına kurban edilmemesi için biraraya gelen 
 Dört Mahalle Sakinleri ve komşular eylem düzenlediler. 

Kategori: 
Aktüel
Eklenme Tarihi: 
21 Ocak 2012
Geçerli Tarih: 
03 Eylül 2012, 12:16
Site: Flas Gazetesi
URL: http://
flasgazetesi.com.tr /haber/haber_detay.asp?haberID=2475
***
Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunan 100. Yıl İşçi Bloklarındaki Birlik Parkı’nın yanlış şehircilik uygulamasına kurban edilmemesi için biraraya gelen vatandaşlar eylem düzenlediler.
Birlik Parkı’nda düzenlenen eyleme semt sakinleri, İşçi Blokları,Çukurambar, Çiğdem,  Kızılırmak Mahalleleri muhtarları ve bu mahallelerin semt temsilcileri, destek verdiler.
Birlik Parkı içinde toplanan ve Birlik Parkı yok edilmeye çalışıldığı için seslerini duyurmak isteyen semt sakinlerinin gönüllü temsilcileri olan 100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU yetkilileri burada bir basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklama şöyle:

“BİRLİK’teyiz, Bu BİRLİK’teliğimiz bazılarının hoşuna gitmese de biz BİRLİK’te olmaya devam edeceğiz.  Böylece yapılan yanlış uygulamalara ve  haksızlıklara, kentin rant uğruna birilerine peşkeş çekilmesine dur diyebiliriz. Kendi çevremizde gördüğümüz bu haksız uygulamaya gösterdiğimiz tepkiyi yaşadığımız tüm alanlara yayabilirsek yani 
HAKKINI ARAYAN, KENDİ HUKUKUNU KORUYAN VE SORU SORAN VATANDAŞ OLURSAK
bu tür haksızlıklar ve usulsüzlükler kolay kolay bir daha tekrarlanamaz.
4 Mahallenin ortasında ve bu 4 Mahalle tarafından da yoğun bir şekilde kullanılan, bebek ve çocuklarımızın oyun parkı, gençlerimiz ve yaşlılarımızın  yürüyüş alanı ve bütün bölgede yaşayan insanlarımızın  spor yaptığı ve kentimizin temiz hava koridorlarından biri olan ,  toplam 100.000’ni  aşkın Bölge sakinine hizmet veren  ve ANKARA İl Merkezindeki AKTİF YEŞİL ALANIN YAKLAŞIK % 3’ü olan 40 dönüm bir  diğer deyişle 40.000 M2 alanıyla ve içinde yüzlerce ağaç ve peyzaj düzenlemesi olan güzelim Birlik Parkı’mız Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı bir kararla yok edilmek istenmektedir.
Parkın bir kısmı, alınan bu kararla konut ve işyeri olarak imara yani BETONLAŞMAYA açılmak istenmektedir. Gerekçe ise bu alandaki arsaların bir kısmının belediyeye sözde terk edilmemiş olması ve terki yapılmayan bu hisselerin birileri tarafından toplanarak kamulaştırmasız el koyma davası açılması ve davanın kazanılması olarak gösterilmektedir.
Davayı kazananlara 90.000 TL kamulaştırma bedeli ödememek için bu betonlaşmaya izin vermek istenmektedir. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez.
Sayın Komşularımız,  aşağıdaki iki soruya cevap arıyoruz.
Terki yapılmayan bir arsa üzerindeB. Belediyesi böyle bir parkı nasıl yapabilmiştir? Park için buraya milyonlarca lira masraf yapılırken 40.000 M2 alanı kapsayan bir sahanın terk ve diğer işlemleri   neden ve nasıl  görülmemiştir ?
Buradaki küçük hisseleri toplayan TİCARİ ÇIKARCILAR VEYA  PİYONLAR kimlerdir ?
Şimdi yapılacak olan bu Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilmesi ve parkın şu anda olduğu gibi Bölge sakinlerine hizmet vermeye devam etmesinin sağlanmasıdır. Bunun için hak iddia edenlere  başka yerlerden, ilgili Belediye tarafından arsa verilebilir.
BİRLİK parkının çiçekleri, böcekleri, cıvıl cıvıl öten çeşitli kuşları ve ayrıca  25-30 yaşlarındaki 100 lerce ağacı bizlerin evlatlarıdır. Sonuç olarak; Evlatlarımıza kıymayalım, başkalarına da kıydırmayalım. Bu park ve yeşil alan kurtarılana kadar bu tepkimiz ve takibimiz devam edecektir.”
100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU
(21 Ocak 2012 – FLAŞ GÜNDEM, Ankara) 

1 Eylül 2012 Cumartesi

100 MİLYONLUK YEŞİL RANTCumhuriyet/Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçekin Ankarada 100. Yıl Mahallesinde bulunan Birlik Parkını yapılaşmaya açma kararı, yeşil alan olduğunu bile bile burada arsa toplayanları zengin edecek. Cumhuriyet’in ele geçirdiği 7490 ve 7492 Nolu parsellerin Taşınmaz Bilgileri” ne göre, burada en fazla payı bulunan kişi Başbakan Tayyip Erdoğanın en yakınındaki isim olan, “Mücahit” ismini kullanan ve 2005’ten beri arsa toplayan Ali İhsan Arslan. 

Listedeki diğer isimler şöyle: 
Turhan Yılmaz, Çetin Barlas, Hacı Hasan Tanrıöven, Ali Akbulut, Semahat Alaoğlu, Cemaleddin Burcu, Ali Rıza Sungur, Rağbet Tümel, Mehmet Tekin, Osman Kahraman, Salih Erol Karakaş, Ender Kartal, İbrahim Hilmi Barlas, Abdülkadir Demirci, Ümit Bozkurt, Emin Serhat Yıldırım, Pınarcık İnşaat Emlak Limited Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi. 
Yapılan imar değişikliği ile bölgedeki sıfır konut fiyatları dikkate alındığında, bu arsa sahiplerine toplamda yaklaşık 100 milyon liralık rant sağlandığı hesaplanıyor. 
Kır kahvesinden sınırsız kata:
• Ankara Anakent Belediye Meclisi’nin 29 Kasım 2011 tarihli kararıyla, Ankara’nın, 100. Yıl Mahallesi’nde Birlik Parkı’nın üstünde bulunduğu 7490 ve 7492 numaralı parselleri konut ve ticari yapılaşmaya açtı. Altında Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu kararda, Anakent Belediyesi’nce önce “parkta sadece kır kahvesi, restoran gibi yapıların yapılabileceği, inşaat metrekaresi arazi büyüklüğünün yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde imar hakkı verildiği” ifade edildi. Ancak daha sonra parktaki hisseleri toplam 38.227 metrekare olan 14 taşınmaz hissedarının talepleri doğrultusunda, verilen bu imar hakkının arttırılarak söz konusu taşınmaz sahiplerine “40 dönümlük parkın 16 dönümünün 2.5 emsal, yani 40 bin metre inşaat yapılabilecek şekilde ve sınırsız kat yüksekliği ile imar durumu verilmesi” oyçokluğu ile kabul edildi.
CUMHURİYET

31 Ağustos 2012 Cuma

BİRLİK PARKI, TBMM'NE TAŞINDI...

CHP' li GÜLEKEN:
BİRLİK PARKI' nı B.Belediyesi Meclisi' ne Taşıdı
    
CHP'li Güleken.Birlik Parkı'nı Meclis'e taşıdı. ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Fazıl Güleken.imara açılarak.yerine alışveriş mekanları yapılacağı iddia edilen Çankaya ilçesinde yer alan Birlik Parkı'nı.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı.Güleken.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında.bölgedeki ender yeşil alanlardan birisi olan Birlik Parkı'nın imara açılma iddiasına ilişkin soru önergesi verdi.Güleken.Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde.şu ifadelere yer verdi." Yüzüncü Yıl Birlik Parkı.Çankaya İşçi Blokları Mahallesi.1500.Cadde üzerinde.sağ tarafta bulunuyor.Bu alan 38 bin 164 metrekarelik bir alan olup.Karakusunlar.Çiğdem ve İşçi Blokları mahallelerinde yaşayan binlerce kişinin yararlandığı.nefes aldığı.insanların aileleriyle.çocuklarıyla yeşil alan özlemini giderdiği.spor yaptığı.içinde çocuk parkının da bulunduğu çevrenin tek yeşil alanıdır.".EVİN DEMlRTAŞ Fazıl Güleken // 13 Ocak 2012(Ankara Milliyet)

parkımıza dokunma!..

‘Birlik’te Sahip Çıktılar

     Ankara- Çukurambar’da bulunan Yüzüncü Yıl Birlik Parkı’nın bir bölümünün önceki ay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imara açılmasını protesto eden mahalle sakinleri parkta toplanarak karara tepki gösterdiler.
     Çukurambar, İşçi Blokları, Çiğdem ve Kızılırmak mahallelerinde oturan vatandaşların tepki gösterdiği eyleme CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Çankaya Belediye Başkanvekili Haydar Han ve Belediye Başkan Yardımcıları ve Çankaya Kent Konseyi yönetimi de katıldı.
     Ankara’nın sayılı rekreasyon alanlarından birisi olan ve büyük bir yeşil alan zenginliğine sahip olan Birlik Parkı’nda 4’üncü kez bir araya geldiklerini söyleyen Ankara "100.Yıl Birlik Parkı Platformu" Koordinatörü Mimar Ahmet Nedim Kaya, kendilerini bu soğuk havada yalnız bırakmayan ve haklı mücadelelerine destek veren mahalle sakinleri ile siyasilere teşekkür etti.
     Parkın yeşil alandan arındırılarak ranta dönüşmesini protesto edenlerin başında çocukların ön safta yer alması da dikkat çekti. ‘Parkıma Dokunma, ‘Çocuklarımız Nerede Oynayacak, ‘Biz Doğayı Korursak Doğa da Bizi Korur’ başlıklı dövizleri ellerinden bırakmayan çocuklar, aileleri ile birlikte parka sahip çıktılar.
     Çetin kış koşullarında doğaya sahip çıkma kararlılığını gösteren tüm mahalle sakinlerinden büyük gurur duyduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, ‘Sizlerin komşusu olmaktan, sizlerin Belediye Başkanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Büyükşehir Belediyeleri sınırlarında imar planı yapımı ve onaylama yetkisi, nihai merci olarak Büyükşehir Belediyeleri’ne aittir. Çankaya Belediyesi de Büyükşehir sınırları içerisindedir. Bizim planlama yetkimiz ne yazık ki yoktur. Bu bölgenin planları yapımı ve onaylanması ile ilgili süreçte tümüyle Çankaya Belediyesi’nin kontrolü ve inisiyatifi dışında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu alanın yeşil kalması için sizlerle beraber ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bu bölge sizlerin duyarlılığına, sizlerin yeşil tutkusuna layık olacak biçimde düzenlenecektir. Bu alanın park olarak halkın kullanımında kalması için yargı yolu dahil her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini ve bölgedeki sivil inisiyatifin yanında olacaklarını vurgulayan Tanık, ‘sizlerle beraber burada nöbet tutmaya, sabahlamaya hazırız’ diye konuştu.
     Bu kenti yönetenlerin Ankara’yı boşaltmaya kararlı olduğunu ama buna hep beraber dur diyeceklerini dile getiren CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ise ‘ Bu kenti yönetenler kent ormanları ve yeşil alanlar yönünden Türkiye’nin sayılı kentlerinden biri olan Ankara’ya daha fazla yeşil alan kazandırması gerekirken kentimizin yeşil alanlarını ranta, ticarete açıyorlar. Ankara bu yönetim tarafından yeterince ucubeleştirildi. Bu kentin yeni ucubelere ihtiyacı yok’ dedi.
     Vatandaşların eylemine destek veren CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu ise Meclis’te bu olayın takipçisi olacaklarını, sorunun çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler.

  Ankara, 13.02.2012

BAŞLARKEN,  • Müge Serin Öztürk
    Güzeller güzeli 100.yıl birlik parkımız birilerinin rank kaygısı yüzünden elden gidiyor. Çoluk çocuk 100. yıl, Çukurambar ve Çiğdem mahallesi sakinlerinin temiz hava aldığı spor yapabildiği ve çocuklarını eğlendirebildiği nefis bir yer burası ama maalesef çevre dostu olduğunu iddia eden ve parka da buna yönelik bir tabela asanlar parkımızı imara açmış durumda. Güzelim yeşilliklerimiz, ağaçlarımızı, oyun ve spor alanlarımızı yok edecekler. Birilerin bu vicdansızlığa engel olması gerekmektedir. Bu sebeple duyarlı semt sakinlerimiz her pazar saat 13:00 ile 17:00 arası parkta toplanmaktayız. Haberi olmayan duyarlı vatandaşlarımızı parkımıza bekliyoruz. Parktan bana ne... zaten ben görmüyorum diyen semt sakinlerine sesleniyorum. Ben de parkı görmüyorum. Evim tam aksi tarafa bakıyor ama yine de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözde değil gerçek çevre dostlarını parkımıza bekliyoruz. Bu güzelim park elden gitmesin. Yeşilliklerimizi yok etmeyelim. Betonlar da yaşadığınız yetmiyor mu? Bizleri evlere ve büyük alışveriş merkezlerine mahkum etmeye çalışanlara hayır diyelim. Biz doğamızı, temiz havayı istiyoruz diye haykıralım. Bana ne beni ilgilendirmez diyenler sizlere sesleniyorum. Bu şekilde devam ederseniz sözde çevre dostu olanlardan bir farkınız kalmaz. Lütfen çocuklarmız temiz hava alsın. Onlardan bunu mahrum etmeyelim.