3 Ekim 2012 Çarşamba

Çankaya Belediyesi'nden...

Birlik Parkı ve Sevdalıları KazandıAnkara- Büyükşehir Belediyesi tarafından, İşçi Blokları Mah.' de bulunan 100. Yıl Birlik Parkı’nın bir kısmının konut ve iş yeri olarak imara açılması kararı alınmış ve bu kararın durdurulması için;
-İşçi Blokları Mah.Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi mimar Ahmet Nedim Kaya, 
-İşçi Blokları Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Hasan Sarıkaya,
-Çukurambar Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi M.İhsan Gülbudak ,
-Çiğdem Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Cemal Akın
-Kızılırmak Mah.Muhtarı ve Semt Meclisi Yür.Kurl.Üyesi Cengiz Yağ
-Öğretim Üyesi Cathryn Hoard 
 tarafından
100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU oluşturularak çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmiş ve konu ilgili ortamlara taşınmıştır.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine bir araya gelen bölge sakinleri komşular, kararı düzenledikleri şenlikle kutladılar.
Şenliğe Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fazıl Güleken de katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık,
bölge halkını kutlayarak başladığı konuşmasında  “ Bölge halkı örnek bir kentli bilinciyle davranarak sonuna kadar haklarının takipçisi olmuş ve mücadelesinde ilk ve önemli başarıyı elde etmiştir. Ama süreç bitmiş değildir. Çünkü karşıda hukuka uyma alışkınlığı olmayan bir muhatap vardır. Bölge halkı bu hukuk tanımaz anlayışı Çankaya Belediyesi’nin bölgede yaptığı parkların gece yarısı operasyonlarıyla yasa dışı biçimde yıkılmasından da çok iyi tanımaktadır. Kentimize sahip çıkmaya çalışalım ve kentimize zarar verenleri hukuksal ve siyasal yollarla cezalandıralım. Sorunun tek çözüm yolu budur” diye konuştu.
KORE HALK DANSLARI GRUBU

01.10.2012

2 Ekim 2012 Salı

"BİRLİK PARKI" HALKINDIR!...

ANKARA, (ÇANKAYA) 
"100.YIL BİRLİK PARKI" HALKINDIR!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı İşçi Blokları Mahallesi’ndeki "100.YIL BİRLİK PARKI" ile ilgili olarak, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 15. İdare Mahkemesinde açtığı plan iptali davası sonuçlandı.
15. İdare Mahkemesinin ;
 2012/233 ESAS  ve 2012/1197 SAYILI kararı  ile; 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliği  hukuka uyarlık bulunmadığı ve kamu yararı gözetilmediği gerekçesiyle, 18.07.2012 tarihinde  kararın tebliğini izleyen günden itibaren  30 gün içinde DANIŞTAY’a temyiz yolu açık olmak üzere
parkımızı betonlaştırmak amacıyla düzenlenen plan değişikliği  oy birliği ile iptal edilmiştir. 

 Ankara Büyükşehir Belediye'si 
davayı, süresi içinde Yürütmeli olarak Temyiz etmiştir.

BU  KARARLA  100.YIL BİRLİK PARKINDAKİ  YAPILAŞMA, 
B.BELEDİYESİNİN TEMYİZ BAŞVURUSU SONUÇLANANA KADAR DURDURULMUŞTUR.