21 Mart 2014 Cuma

Semt Sakinleri ve Mahalle Sahiplerine arz, Açık Teşekkür ve Bilgilendirme...

Sevgili ve değerli komşularım;
Saygıdeğer işçi blokları mahalle sakinleri;
Ve fedakâr BİRLİK PARKI sevdalıları…
İş bu WEB sitemizin ana ve ilgili (yargı süreci) sayfalarında bilgi ve dikkatlerinize arz edilen; Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2013/674 Esas Sayılı kararında görüldüğü gibi.; Başta 100. Yıl İşçi Blokları olmak üzere Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak halkı, bütün çevre sakinleri ile genç, yaşlı ve çocuklarının ortak değeri “BİRLİK PARKI” hakkında vaki:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan, "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması” istemimize ilişkin olarak;
05 Haziran 2013 Tarihinde: “….Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,…”
18 Haziran 2013 Tarihinde ise; Mezkür park ve mahallinde “keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına,” karar verilmiş olup;
Şimdilik, “100. YIL BİRLİK PARKI” kurtarılmış görünmektedir.
Bu şanlı bir mücadeledir.
AÇIK TEŞEKKÜR
Başta: 100. Yıl İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak Mahallelerinin onurlu ve sorumlu (sakinleri değil) sahipleri olmak üzere;
Sayın: Ahmet Nedim KAYA, Mimar-PLATFORM KOORDİNATÖRÜ
Sayın: Hasan SARIKAYA, İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı
Sayın: Mehmet İhsan GÜLBUDAK, Çukurambar Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cemal AKIN, Çiğdem Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cengiz YAĞ, Kızılırmak Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cathryn HOARD, Öğretim Görevlisi’nden oluşan Birlik Plâtformu ile “Çankaya, Çiğdem Semt Meclisi”nin özgün çalışma, karalı mücadele ve fedakârlıkları sayesinde başarılmıştır.
AYRICA:
Mimarlar ve Mühendisler Odası ve Şehir Plâncıkları Oda Başkanlığı ile bütün Mahalleler halkı adına davacılar: Birsel Üstel, İsmail Akpınar, Mehmet Bilgiç; Vekil Avukat: Av. Emre Baturay Altınok ile Dava Yargıçları: Durmuş Taşer, Oğuz Salman, Resul Kaymaz, Süleyman Ayhan, Tarık Armağan, Gülsinem Konukçu teşekkür ederiz.
TEMENNİMİZ VE BEKLENTİMİZ
Temennimiz, beklentimiz ve isteğimiz odur ki; Bu güne kadar aralıksız süren gelen birlik, beraberlik, müşterek mücadele ve dayanışma, bundan böyle de artarak, sinerji yaratarak devam eder ve semtimizin “sağlıklı yaşam, huzur ve doğal harikalar sembolü” BİRLİK PARKI, gasp, işgal ve tasalluttan kurtulur.
AYRICA VE BU VESİLEYLE
100. YIL İŞÇİ BLOKLARI Mahallesinin tam beş yıl önce takdir, tensip ve teveccühlerinize mazhar olarak seçilmiş Mahalle Muhtarınız, Birlik Plâtformu Kurucusu ve Çankaya Çiğdem Semt Meclisi Dönem Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı sıfatıyla.; 30 Mart 2014 – Pazar günü ifa ve icra edilecek “Mahallemiz Muhtar Seçimi” hakkında diyecekleri var.
ŞÖYLE Kİ:
Sizlerle birlikte mahalleye daha çok ve daha interaktif hizmet verebilmek için, “sizlere olan samimi inancım, sonsuz itimat ve beş yıldır birlikte çalışmaktan doğan güvencime dayanarak”,
DAHASI:
Şahsım, İhtiyar Heyeti Üyelerimiz ve mahallemizin hatırlı esnaf, eşraf ve önderlerinin üstün gayretleri, ciddi takip, tam bir vefa ve fedakârlıkla yaptıkları çalışmalara rağmen; Henüz üstesinden gelinemeyen bazı sorunları “kazanılan tecrübe, edinilen çevre, bilgi, birikim ve deneyim” çerçevesinde, önümüzdeki dönem içinde çözüme kavuşturmak;
Daha da önemlisi, ODTÜ önü ve 100. yıl kıyısına inşa edilen “Çevre Yolu” ile birlikte, bütün aç gözlerin üzerine dikildiği, ülkemizin bilumum fırsatçı, spekülâtör ve kapkaççılarının iştahını kabartan, dünyanın en parlak RANT SAHASI haline getirilmiş mahallemizi pusuda bekleyen yeni sorunlar!..
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DAYATMASI
İşte mahalle sahiplerini bekleyen asıl felâket bu.  
Eğer, “100. Yıl Mahallesinin “sakini” (kiracısı, geçici mukimi, şimdilik burada oturan/yarın nerede olacağı belli olmayan, mahalleyi yurt edinmemiş, yerleşmemiş, kök salmamış, kalıcı olmayan geçici kişi) değil “SAHİBİ” (halıcı, yerleşik, yurt ve vatan edilmiş, kök salmış, yerlisi) olmaz, mevcut, muhtemel ve müstakbel bütün sorun, sosyal depresyon ve musibetler ile olası refah, varlık, bolluk ve “semt rantı” denilen zenginlikleri birlikte regüle etmezsek, mahallemizin talan edilmesi yakındır.
Bunun adına, ne yazık ki, “değişim” denilmekte; Geleceğe ümitle bakan gençler, huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamayı düşleyen yaşlılar ve ileriyi “aklıselim, isabet, basiret ve beka” ile düşünemeyen insanlarımızı tuzağa düşürmek istemektedirler.
İşte, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere “kentsel dönüşüm” tuzağına düşerek, elindekini bile kaybeden, üç kuruşa muhtaç hale düşen binlerce insan ortada. Dolayısıyla Ortak Akıl olmanın, birlikte düşünmenin ve birlik-beraberlik içinde hareket etmenin zorunlu olduğu bir zamanda ve dönemdeyiz. Bu nedenle tecrübe, bilgi ve birikim çok önemli ve gereklidir.
BU AMAÇLA YENİDEN ADAYIM   
İşte bu halisane düşünceler, geçmişten sarkan sorunlar ve geleceğe yönelik kaygılar nedeniyle; 30 Mart 2014 mahalli seçimlerde mahalle muhtarlığına yeniden adayım.
Bu zaman zarfında edindiğim bilgi, deneyim, birikim ve çevre bilimcini mahallemiz için en etkin biçimde kullanmak,100 yıl işçi blokları mahallesi semtimiz üzerine çöken, yeşil alanları Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla kentsel dönüşüme çeviren, AVM alanlarını imar değişikliği ile konut alanına dönüştürmeye çalışan rant çılgınlığını önlemek için mahallelimizle birlikte dur dedik ve bunu büyük ölçüde sizlerle birlikte başardık, başarılarımızın devamı için de birlikte olmalıyız.
YAPTIKLARIMIZ
Şimdiye kadar mahallemizde birlikte tespit ettiğimiz ve çözebildiğimiz sorunlar:
* En başta mahallemizin aydınlatma problemlerinin önemli olduğunu düşünerek büyük ölçüde aydınlatma direklerini sizlerden gelen talepler doğrultusunda ve ara sokaklar dâhil olmak üzere tamamladık.
* Ankara Büyükşehir belediyesine verdiğim ısrarlı dilekçeler ve ağırlıklı takipler sonuncunda 2 yıl önce altyapı sorunlarını büyük ölçüde giderdik ve yeniledik.
* Muhtarlık hizmet binasını Çankaya belediyesi ile birlikte modern bir bina yaptırdık.
* Mahallemizin en büyük doğa parkı ve Ankara’nın kent özeli yeşil alanının  %2,5’u olan Birlik Parkı’nı., 4 yıldır Ankara Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız “semtine, mahallesine sahip çıkan” onurlu, sorumlu ve duyarlı insanlarla beraber yaptığımız hukuk mücadelesi sonunda (ve her Pazar yaptığımız eylemler neticesinde parkımızı Ankara’ya, semtimize, mahallemize sizlerin ve bizlere desteklerini esirgemeyen hukukçularımız, sayesinde) tümüyle kazanma aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
* Ayrıca, ilgili kanunda tanımlanan “Mahalle Muhtarlığı”na ilişkin bütün hizmetler, görevler, zorunlu ve sorumlu takipler dikkatle yapılmış; Mahallemizde bulunan pazaryeri, işyeri, iktisadi işletme, sosyal tesis ve sair hizmet alanlarının sağlıklı, verimli ve halk sağlığı kurallarına uygun, hizmet kalitesi normal seydecek biçimde yakın takibi yapılmış ve saptanan aksaklık, arıza ve eksiklikler ilgili ve yetkililere anında bildirilmek ve sonuna kadar takip edilmek suretiyle çözüm üretilmeye çalışılmıştır….   
VE BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİMİZ…
Semtimiz ve mahalle halkımızın takdir ve teveccühlerine mazhar olarak tekrar seçilir ve sizleri değerli destekleri ile muhtarlık görevime devam etme imkânına sahip olursam:
* Öncelikle mahallemiz için elzem olduğunu gördüğüm, sizlerinde içerisinde aktif yer almanızı beklediğim “Dayanışma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Güzelleştirme” gibi “çok amaçlı” bir mahalle derneği kurmak.,
* Semtimizde, Büyükşehir ve Şehir projeleri bağlamında halka vaad ve taahhüt edilen Kadın, Genç ve Yaşlılar için yapılan lokallerin yapılmasını sağlamaya; Belediyelerden katkı alınamaması halinde, mahalle halkımız ve dernek ile el ele vererek bu lokal ve sosyal tesisleri birlikte kurmaya;
* Yağış ve kış şartlarına karşı korumazız; Halen üstü açık olan otobüs duraklarını, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla, kapalı durak haline getirmeye,
* Akşamları ulusa çalışan dolmuşlarının sayısını arttırmaya ve 01.00 kadar çalışmalarını sağlamaya;
* Eksik olan sokak aydınlatma direklerini tamamlayıp, mahallemizi ışıl ışıl yapmaya;
* Çankaya İlçe Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi ile bazı işletmecilerin yapım, bakım, onarım, idare ve idamesinden sorumlu olduğu altyapı, hayati ihtiyaç ve sürekliliği zorunlu güncel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi konusunda;
* Mahallemizdeki Eğitim, Güvenlik, Sivil Toplum ve Din Kurumları arasında daimi bir ilgi, iletişim ve koordinasyon ortamı oluşturarak; Mahallemizin “daha yaşanabilir, huzurlu, güzel ve güvenli” bir semt halini geliştirerek sürdürmesini sağlamaya;
* Yukarda arz ve izah ettiğimiz “çevre, değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma” sorunlarının zuhur etmesi halinde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları İhtiyar Heyetimiz ve Değerli Mahalle halkımızla birlikte;
Sürekli, iletişim, paylaşım, dayanışma, yardımlaşma ve uzlaşma kültürü çerçevesinde çözmeye çalışmak.
Bu vesileyle;
Sevgili ve Değerli Mahalle Sahiplerimizi hürmetle ve muhabbetle selâmlar,
Mahallemiz Muhtarlığına adaylıklarını koyarak, hizmet yarışına talip olan Saygıdeğer arkadaşlarımızı içtenlikle kutlar; Hepinize, sağlık, işlerinizde kolaylık, başarı ve sıcak, samimi yuvanızda daimi mutluluklar dilerim.
HASAN SARIKAYA
KENT KONSEYİ ÜYESİ; SEMT MECLİSİ
BAŞKAN YARDIMCISI VE SÖZCÜSÜ
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHTARI (VE)
MUHTAR ADAYI

ODTÜ ARAZİSİ VE 100. YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ KIYISINDAN GEÇİRİLEN YOL VE YAŞANAN İHLÂLLER HAKKINDA "İHD" RAPORU

ODTÜ ARAZISINDEN GEÇIRILEN ANADOLU BULVARI- KONYA YOLU BAĞLANTI YOL İNŞAATI ÜZERİNE YAŞANAN HAK İHLÂLLERI HAKKINDA RAPOR (22 -28 EKIM 2013)
***
İnsan Hakları Derneği
ODTÜ Arazisinden Geçirilen Anadolu Bulvarı- Konya Yolu Bağlantı Yol İnşaatı Üzerine Yaşanan Hak İhlalleri Hakkında Rapor  (22 -28 Ekim 2013)
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara
Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 & Fax:+90 (312) 230 17 07
E-mail: posta@ihd.org.trBu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Web: www.ihd.org.tr
*
HEYETİN AMACI VE OLUŞUMU   
İnsan Hakları Derneği, Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayan ve yasal süreçler tamamlanmadan ODTÜ arazisinden geçirilen yol nedeniyle gerçekleşen protesto eylemleri ile kolluk güçleri ile belediye tarafından olay yerine taşınan "sivil kişilerce" uygulan şiddet üzerine olay yerine gitme kararı almıştır. İHD Genel Merkezi öncelikle ODTÜ Mezunlar Derneği’ni ve ODTÜ Rektörünü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olaylar hakkında bilgi almıştır. Ayrıca, olaylar hakkında mahalle sakinleri, ODTÜ öğrencileri ile diğer ilgililerle görüşmek  suretiyle yerinde incelemek ve araştırmak, olaylara ilişkin gerçekleri doğru ve tarafsız bir şekilde analiz ederek kamuoyuna sunmak amacıyla olay yerine birkaç kez gidilmiştir. İHD Heyeti içerisinde, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Genel Sekreter İsmail Boyraz ,Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan ,Genel Sayman Selma Güngör, MYK Üyesi ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Hasan Anlar, MYK üyesi Hüsnü Öndül, MYK üyesi Sevim Salihoğlu, MYK üyesi İlyas Kara ve İHD Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fatime Akalın yer almıştır. İnsan hakları heyeti 22 Ekim 2013 tarihinde Vişnelik Tesisleri’nde ve ODTÜ’de, 29 Ekim 2013 tarihlerinde 100.Yıl Mahallesi’nde ve ODTÜ’de görüşmeler gerçekleştirmiştir.
OLAYIN TARİHÇESİ
1992 yılında başlayan ODTÜ arazisinden yol geçirme projesi ve tartışmalar sonucu Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak güzergâh üzerindeki arazi 1993 yılında ODTÜ senatosu tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Hazırlanan imar planı 1994 yılında onaylanmıştır. ODTÜ arazisi 6 Mart 1995’te Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "1. Derece Sit Alanı" ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra 2008 yılında birinci yola ek olarak ikinci bir yolun yapımı gündeme getirilmiştir. İkinci yol nedeniyle ODTÜ ve Büyükşehir Belediyesi arasında sert tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmaların yaşanması ile Büyükşehir Belediyesi, "ODTÜ binalarının kaçak olduğu" iddiasıyla, 45 bina grubunun yıkılmasına ve üniversiteye 1,8 milyon TL ceza kesilmesine karar vererek üniversiteyi 2.yol inşaatına ikna etmek istemiştir. ODTÜ Rektörlüğü ise "yol restleşmesi" olarak anımsanan bu olay sonrası belediyenin almış olduğu kararları mahkemeye taşımıştır. Açılan 45 ayrı davada yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığı ve kamu yararına aykırı olduğu hükme bağlanarak belediye uygulamaları iptal ve men edilmiştir.
HEYETİN GİRİŞİMLERİ       
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ve İHD Ankara Şubesi ODTÜ ve 100.Yıl Mahallesi’ndeki gelişmeleri yerinde incelemek, ODTÜ ve 100.Yıl Mahallesi sakinlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapabilmek için ilgililer ile iletişim kurmuş, randevular alınmıştır.
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
ODTÜ mezunları tarafından 1965 Yılında kurulmuş ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ yerleşkesinin doğusunda ve ODTÜ mülkiyetinde bulunan ve dernek tüzel kişiliğine 49 yıllığına tahsil edilmiş Vişnelik Tesisleri’nde faaliyet sürdürmektedir.
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER:
Himmet Şahin, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı ve Baki Arslan, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER:
22.10.2013 günü Saat15.30 da ODTÜ Mezunlar Derneği temsilcileri ile yapılan görüşmede dernek yetkilileri bayram tatilinin bitiminde bir gece yarısı belediye araçlarının ODTÜ arazisine girerek 2600’ün üzerinde ağacın kesilmesi ile olaya resmen müdahil olduklarını söylediler. Kesilen ağaçların bir bölümünün ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri arazisinde bulunması ve tesislere ait tel örgülerinin yol çalışması nedeniyle sökülmesi nedeniyle müdahil olduklarını belirttiler.
Himmet ŞAHİN, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı;
“19 Ekim 2013 gecesi projede olmadığı halde tel örgü-çitler kırılarak ve ağaçlar kesilerek doğrudan doğruya mülkiyetimizdeki arazi şantiye haline getirildi. 100 metre sınır boyundaki arazimiz 3-4 metre girilerek fiilen işgal edildi. Olayın olduğu gece karakola ve nöbetçi savcılığa olayın engellenmesi için başvurduğumuzda bizimle ilgilenecek herhangi bir kişi bulamadık. Başvurumuzu ertesi gün yapmak üzere ikna edilmeye çalışıldık. Oysa yol yapımı inşaatına itiraz edilmiş hukuksal süreç başlamış ve bu süreç henüz bitmemiştir.  İtiraz ve askı süresi 3 Kasım 2013’te bitiyor. Var olan projelerde bizim arazimiz ile ilgili her hangi bir plan yoktur. Buna rağmen bizim arazimiz çitler kırılarak ve ağaçlar kesilerek işgal edilmiştir ve şantiye haline getirilmiştir. Bizim 300-400 metrekare ODTÜ’nün 4 hektar arazisine el koymuşlardır.  Ağaçlar çok önce eski rektör Kemal Kurdaş döneminde öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından dikilmiştir. Bu arazide emeğimiz vardır ve bu emek Melih Gökçek tarafından hiçe sayılmıştır. Ayrıca planlanan yol üzerindeki ağaçların 600 tanesi taşınabilir özellikteydi ve bunun için rektörlüğün yer tespit ettiğini biliyoruz. Bu gün kesilen ağaçların yerine 2000 ağaç dikmeyi planladık. Ağaç dikiminin yolun karşısına geçmesini engellemek üzere arazimiz üzerinde hendek kazıldı.   İnşaat alanında kamyonetlerle getirilen 100-150 kadar eli sopalı çeteler bulunmaktadır. Bu kişiler bugün ağaç diken öğrencilere saldırmıştır. Bu saldırı sırasında çevik kuvvet saldırıyı önlemek ya da bitirmek için her hangi bir şey yapmamış ve seyirci kalmıştır. İki belediye otobüsüyle ANFA özel güvenlik elemanları getirilmiş ve arazi içinde beklemektedirler.  İhaleyi bir inşaat firmasının aldığı (Söğüt inşaat) söylenmektedir ama işleri belediye araçları ve elemanları yapmaktadır.  9 ay önce söğüt inşaata ihale edildiği belirtiliyor ama aramalarımızda bu ihaleye ilişkin bilgiye rastlamadık.  1985 yılında ilk kez yol konusu gündeme gelmiş ve 1992 de ODTÜ Senatosu araziyi karayollarına tahsis etmiş. 1995’te belediye tarafından yani Melih Gökçek tarafından 100 dönüm alan SİT alanı olarak ilan edilmiştir. 2001 yılında özel orman statüsü tanınmıştır. Konuyu görüştüğümüz Orman Mühendisleri Derneği bu konuyla ilgili dava açacaktır.  Çevre duyarlılığı olanlar ve yol inşaatı nedeniyle mağdur olanlar yol yapımına karşıdır. Rant düşüncesi olanlar ise yol yapımını desteklemektedir.  Bu saldırıların ODTÜ’nün muhalif duruşu nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Bilimi geliştiren ODTÜ’ye yönelik bir saldırıdır ODTÜ’yü yok etme çabasıdır.”
Baki ARSLAN, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi;
“19 Ekim akşamında bir gece yarısı belediye araçları ve çalışanları gelerek dışarıda yol inşaatı olarak gördüğünüz arazimize girmişlerdir. O gece ODTÜ yönetim kurulundan 49 yıllığına kiraladığımız şu an içinde bulunduğumuz Vişnelik alanını çevreleyen tel örgüler yıkılmış ve arazimizdeki ağaçların bir bölümü kesilmiştir. Bu olayı haber alır almaz başkanımız Vişnelik Tesisine gelmiş ve bu hukuksuzluğa karşı suç duyurusunda bulunmak için 5 Nisan Karakoluna gitmiş ama karakolda görevli polisler kendilerine yardımcı olmamıştır. Savcılığa başvurmak üzere adliyeye gittiğinde ise savcının olmadığı söylenerek başvuru yapmaları engellenmiştir. Daha sonra hazırladığımız dilekçeyi tutanakla karakola bırakmayı başardıktan sonra bugün başkanımız(22 Ekim günü) olayla ifade vermek üzere karakola çağrılmıştır. 22 Ekimde arazimizi geri almak bu nedenle inşaat faaliyetini durdurmak ve kesilen ağaçlarımızın yerine yeni fidanlarımızı dikmek istedik.  Ve diktik. Belediye çalışanları ve eli sopalı kişilerce inşaat alanı haline getirilen alanın karşısına geçerek ağaç dikmemiz engellendi. Bu sırada inşaat alanını bekleyen polis eli sopalı kişilerin ağaç dikmek isteyen öğrencilere saldırmasına ve onları tartaklamasına müsaade etmiş ve iki grubu ayıran saldırıyı sonlandırmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Bu olaydan sonra ambulanslarla baklava getirilmiş ve bu eli sopalı kişilere dağıtılarak kutlama yapılmıştır. Halen dışarıda 100-150 kadar kişi hiçbir iş yapmadan inşaat alanında kamyonetlerde beklemektedir. Ayrıca iki belediye otobüsü dolusu ANFA özel güvenlik görevlileri getirtilmiş ve inşaat alanının muhtelif yerlerinde bekletilmektedir. Bugün (22.Ekim)  inşaat araçları yol inşaat alanı nedeniyle işgal edilen bizim arazimizle dernek binası arasına derinliği 1.5 metre ile 3-4 metre arasında değişen bir hendek kazarak arazimize geçişimiz engellenmiştir. Yol yapımı ile ODTÜ’nün 4 hektar arazisi, bizimde 300-400 metrekare kadar sınır boyundaki arazimiz fiilen işgal edildi.  Sınırı belirlemek için kullandığımız tel örgüler kullanılmaz halde tahrip edildi.”
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (ODTÜ)
ODTÜ Üniversitesi yerleşkesi içerisinden geçirilen yol konusundaki hukuksuzluk hakkında bilgi almak amacıyla 22.10.2013 tarihinde ODTÜ rektörlüğüne gidilerek Rektör Ahmet ACAR ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme Rektörlük binasında Rektör, ODTÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve İHD Genel Merkezi Heyeti arasında gerçekleştirilmiştir.
YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER:
ODTÜ Rektörü Ahmet ACAR;
“Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışıyoruz.  Belediyenin planına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itiraz ettik. Bakanlık ile uzlaştığımız plan yerine belediyenin önerisi olan plan biraz değişiklikle onadı.  Planın Bakanlık tarafından onaylanması ile süreç tamamlanmış olmadığından plan askı sürecinde itiraz hakkımız ve itirazın kabul edilmemesi sonrası mahkeme süreci bulunmaktadır.  Bizim 1 aylık itiraz sürecimiz dolmadan fiili durum yaratıldı. 3000’e yakın ağaç kesildi. Oysa biz nakledilmeye uygun 600 ağaç için kampus içerisinde yer ayırmıştık. ODTÜ yönetimi olarak iyi niyetle süreci yürüttük. Ama yasal açıdan sorun yaratan fiili durum var. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hukuki süreçleri başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sürece yönelik itirazlarımızı ilettik. Bizim yola itirazımız yok. 1994 te ODTÜ Senatosu olarak onay vermişiz.  Belediyenin nazım planı bizi bağlıyor. Ama yasal açıdan sorun yaratan fiili durum. Yapılan müdahalenin hukuki zeminde takipçisi olacağız. Dün (21 Ekim 2013) bunu başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla süren ilişkimiz var. Anlaşamazsak itiraz hakkımız var.”
100.CÜ YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ
MUHTARI HASAN SARIKAYA
YÜZÜNCÜYIL İNSİYATİFİ, 
YÜZÜNCÜYIL MAHALLE MUHTARI HASAN SARIKAYA ve ODTÜ ÖĞRENCİLERİ
29.10.2013  Tarihinde İHD Genel Sekreteri İsmail Boyraz;
Genel Sayman Selma Güngör ve MYK üyesi İlyas Kara ODTÜ Öğrencileri ve mahalle sakinleri  ile yapılan görüşme için 100. Yıl mahallesine giderek,
ODTÜ öğrencisi Rıdvan ÖZKERİM (Elektririk Elektronik Bölümü) ve Cansu ÖZYAPICIEL (Biyoloji Bölümü)  ile 100. Yıl İnisiyatifini adına ODTÜ  üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özgen Muzaç ile 100. Yıl İnisiyatifi adına görüşüldü.
100. Yıl İnisiyatifi’nin Gezi Parkı Protestoları Süreci sırasında kendiliğinden oluşan bir inisiyatif olduğunu ve inisiyatif bileşenlerinin ODTÜ mezunları;
ODTÜ üniversitesi öğrencileri ve 100. Yıl mahallesi sakinlerinden oluştuğunu ve emek veren herkesin katılım sağladığını ifade etti. Haftada 2 gün mahallede forum olduğunu forumda Şehir Plancıları Odasından, ODTÜ Öğretim üyelerinden de sunumlar yapıldığı belirtildi.
YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER:
100. Yıl İnisiyatifi Özgen MUZAÇ, ODTÜ Öğrencileri Rıdvan ÖZKERİM ve Cansu ÖZYAPICIEL; YOL İNŞAATINA KARŞI ÇIKILMA NEDENLERİ
“Mahallede bulunan konutların Ankara’nın ilk kooperatif konutlarından oluştuğunu ve bu konutların yaşlarının fazla olması ile mahallenin şehir merkezine ulaşım olanakları nedeniyle kentsel yenilenme amacıyla müteahhitlerin iştahını açtığını ve müteahhitlerin mahalle sakinleri ile ilişki kurulmaya çalıştığını belirttiler. Yol yapılmasına karşı çıkılmasında asıl nedenin yapılmak istenilen yolun mahalle sakinlerinin hayatını etkilemesine rağmen, mahalle sakinlerine danışılmadan karar verilmesi ve trafiği rahatlatma amacıyla yapıldığı söylenen yolun bu amacı sağlamaktan uzak olduğunu, trafiğin toplu taşıma paradigması ile yapılacak çalışmalarla rahatlatılabileceğini ifade etti. Ayrıca yol çalışmasının şehir rantı yaratma amaçlı olması nedeniyle karşı çıkıldığını belirttiler. Yol kenarında kalan arsaların ve konutları rantı fazla olan işyerlerine dönüşme olasılığının olduğunu belirttiler. Mahalle halkının hükümetin genel uygulamalarına karşı olması nedeniyle, yol yapımı sonucu gerçekleşeceği söylenen rant söylemine rağmen yol inşaatına karşı olduklarını söylediler. Yol güzergâhı projelendirilirken A4 kapısından ODTÜ’ye giriş, 100.Yıl sakinleri ile ODTÜ arasına duvar örülmesi konusunun düşünülmemesi yol projesi ne karşı çıkılmasının önemli nedenlerinden olduğunu belirttiler.   
100. Yıl İnisiyatifi Özgen MUZAÇ;
“Haziran ayından itibaren 30-40 sivil polis aracının mahallede sürekli dolaştığını belirtti. Yol çalışmasına öncelikle Eylül başında ODTÜ dışarısında 2 adet işyeri yıkımı ile başlanıldı. ODTÜ arazisine girileceği bayram öncesi söylenti olarak biliniyordu. Rektör, bayram öncesi ODTÜ çalışanlarına e-mail üzerinden ODTÜ ormanına girilmeyeceğini bildirdiğini ifade etti. 18.Ekim de bayram tatilinde ODTÜ arazisine girilmesi öncesinde de mahallede sivil polisler geziyordu.  ODTÜ de Ağustos ayında yol güzergâhında Yol yapılmasına ve kentsel ranta karşı fiziki karşı çıkışı sağlamak için yol güzergahına direniş alanı kuruldu çünkü yapılan yolla 40.000 aracın geçmesi hedeflenmekte, bu bölgede oturan yaşlı nüfusun gerek mahalle içi dolaşımı gerekse mahalleler arası dolaşımını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca bu yol Türkiş blokları mahallesi ile iç içe geçmiş olan Çiğdem Mahallesi ve Karakusunlar mahallelerine yaya geçişide engelleyerek yalnızca araçla geçişe olanak verecektir. 6 Eylülde direniş alanında sabaha karşı baskın yapılarak 14 öğrenci gözaltına alındı. Bayramın son günü (18.Ekim) öğrenciler bayram tatilinde iken gece saat 21:30 da ODTÜ arazisine girildi. Bu duruma karşı çıkan 50-60 kişilik öğrenci ve mahalle sakinleri üzerine 20-30 adet gaz kapsülü ile saldırılar yapılmak suretiyle yol inşaatına başlandı. Mahalle halkının büyük çoğunluğu yaşlı kesimden oluştuğundan mahalde yapılan eylemliliğe kitlesel katılamıyor ancak eylemliliğe katılanlara desteklerini çeşitli biçimde gösteriyorlar. Zemin katta oturan kapılarını ve pencerelerini açarak polis kovalamacasın dan kaçışları kolaylaştıracak biçimde vb yardımlarını sunuyorlar.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Rıdvan ÖZKERİM;  “21 Ekimde fidan dikimi sırasında öğrencilerin polis tarafından sözlü olarak taciz edildiğini, taciz edilen öğrencilerden birisinin de kendisi olduğunu belirtmiştir. Daha sonra ders saati bitiminde 10 kişilik polis saldırısı ile darp edilerek gözaltına alınmış ve kimlik bilgilerinden Diyarbakırlı olmasının öğrenilmesi sonunda Diyarbakırlı isen teröristsin denilerek ODTÜ girişinde araç içerisinde 3 saat boyunca arkadan kelepçelenmek suretiyle bekletildikten sonra bırakıldığını ifade etmiştir.”  Hukuki açıdan her ne kadar 1993 yılında ODTÜ senatosu tahsis edilmiş olmasına karşın daha sonra SİT alanı olması nedeniyle 1993 tarihli tahsis geçersiz olacaktır dediler. İnisiyatiften konuşan arkadaşın ulaşımın karayolu ile çözülmesinin çözüm olmayacağı nedeniyle karşı çıkıyorlar. Ulaşımın toplu taşımla çözülecek biçimde olması gerektiğini belirttiler. Ağaçların taşınması konusunda 18 Ekim tarihinde 21.00 saatlerinde başlanılan ağaç sökme işlemine başlandığını belirttiler ve toplam 5 saat içerisinde ağaçlık bölgeden çıkıldığı ve toplam 3 adet ağaç sökme aracı çalıştığı bu araçlar ile 600 ağacın bu kadar kısa sürede sökülemeyeceği ancak kesilmiş olacağını belirttiler. Forumlara üniversitelerden hocalarda katılıyor. Kentli hakları konusunda ve yol konusunda da çalışmalara katkı sunuyorlar. Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odasından forumlara katılım bulunuyor. ODTÜ içerisinde bulunan çadırın bayram öncesi yakıldığını bildirildi. 26 Ekim gecesiOTDÜ lü öğrencilerin yapmak istediği yürüyüş polis tarafından çok kötü bir biçimde saldırdı 2 yada 3 öğrenci polis tarafından ateşe atılmış Yener Çıracı isimli öğrenci 1.derece yanık olmuş diğer öğrenci ise daha hafif yaralıdır denildi. ODTÜ öğrencilerinin A4 kapısından ODTÜ ye giriş için herhangi bir geçiş henüz düşünülmemiş ve projelendirilmemiştir. Yola karşı olma nedeni olarak genel hayata duyarlılığım yanında Yüzüncü yıl sakinleri ile ODTÜ arasına duvar örülmesi konusuna değindi.  Rektörün yol geçişi sırasında öğrencilerin fikirlerinin alınmadığı ve bazı öğretim üyelerinin de görüşlerinin alınmadığı belirtildi. Ses bombalarının yaralamak amacıyla üzerimize atılıyor akrepler tek kişiyi kovalıyorlar. Polis 100. Yılda oturan öğrencileri sürekli rahatsız ediyor. Evlerde yaşayan mahalle sakinleri öğrencilere çeşitli biçimde destekler sunmaktadır. Evlerinin kapıları ile pencerelerini açarak öğrencilerin hareketliliğine olanak sağlıyorlar. Politize olmamış olan öğrencilerin de yol eylemliliğine katıldığı belirtildi. Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneğinin de desteği bulunuyor.”
Hasan SARIKAYA ( 100.Yıl İşçi Blokları Muhtarı);
Hasan SARIKAYA
100. YIL İŞÇİ BLOKLARI
MAHALLESİ MUHTARI
“Devletin bir kurumu bir gece ansızın izinsiz ve hukuksuz olarak kamunun bir başka kurumunun (ODTÜ’nün) Mülkiyeti olan arazisine el koydu. Öğrencilere ve tepki gösterenlere yönelik polis tarafından şiddet kullanıldı. Yol insanlar için bir ihtiyacı olabilir, ancak bu mahalle halkına ve üniversiteye sorulabilirdi. Ayrıca bu yol çevreye en az zarar verebilecek biçimde projelendirilebilmelidir. Burası sessiz sakin bir mahalledir. Günde 40 bin aracın geçeceği söyleniyor, bu da en başta bu çevrenin kirlenmesine ve gürültü kirliliğine neden olacaktır. Mahalle halkı en çok bu nedenle karşı çıkıyor. Ayrıca, burada iş merkezlerinin açılmasına ve yeni rantlara neden olabilecektir. Yolun hemen yanında olan evlerin yanında kale duvarı gibi yol yapıyorlar, evlerin 3.4.katına kadar yükseliyor.  Burası hem imarlı hem de iskanlı yerlerdir. Kamuya ayrılması gerekenler bu mahalle kurulurken ayrılmıştır. Ancak, yol kenarındaki yerlerde yeniden imar düzenlemesi (değişikliği) yaparak, belediye pay almaya çalışıyor. Mahalle halkı ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı AKP’li belediye yaptığı için koşulsuz desteklerken, bir kısmı koşulsuz karşı çıkıyor, halkın bir kısmı ise çevre duyarlılığı nedeniyle karşı çıkıyor. Belediye meclis üyeleri bize destek olmadı, bütün partilerin meclis üyeleri görüş birliği yapmış görünüyor. Son müdahale günü halka karşı şiddet kullanıldı. Belediyenin ANFA güvenlik elemanları ve polisler aşırı şiddet kullandı, insanları dinlemediler. “
Tespitler:
1- Ankara Büyükşehir Belediyesi imar planı revizyonu konusunda yasal sürecin tamamlanmasını beklemeden plan iptali ihtimali nedeniyle oldubitti yaratmak suretiyle olayı yönetme yolunu seçmiştir.
2- Yol inşaatı çalışma bölgesinde hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadığı, çalışma yapıldığına dair herhangi bir uyarının olmadığı heyetimizce tespit edilmiştir.
3- Öğrencilere ve 100. Yıl Mahallesi halkının yol inşaatına karşı çıkmak için yapılan protestolarına kolluk güçleri yanında Özel Güvenlik Görevlileri ve bir takım sivil kişiler de (görüşülen kişi ve kurumların deyimi ile “çeteler”) kullanılmıştır. 
4- ODTÜ Derneği Vişnelik Tesisleri Arazisine girildiği ve arazinin yol güzergahı boyunca çekilmiş olan tel çitlerin söküldüğü ve araziye ait bazı ağaçların kesilip söküldüğü tespit edilmiştir.
5- ODTÜ arazisine yaklaşık 50 m genişliğinde bir şerit halinde girilmiş olduğu ve burada hummalı bir yol kazı ve dolgu inşaatı devam ettiği tespit edilmiştir.
6- Yol çalışma alanının birçok yerinde sivil giyimli insanlar ve Özel güvenlik görevlileri olduğu tespit edilmiştir.
7- Yol güzergâhının buradan geçirilmesi hususunda ODTÜ öğrencileri ve 100 Yıl mahalle sakinlerinin bilgilendirilmesinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
8-Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı Deklarasyonu ve Kentsel Şartı İlkeleri’nin özellikle, kentlerde ulaşım, dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, kentlerde halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması başlıkları altındaki ilkeleriyle uyumlu olmayan pratiklerin sergilendiği gözlenmiştir.
9-Konu ile ilgili tarafların(ODTÜ yönetimi, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin), üniversite öğretim elemanlarına, öğrencilerine ve çalışanlarına, mahalle halkına ve genel olarak kent halkına, konu iler ilgili sivil uzmanlık kuruluşlarına(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıflara ve yerel inisiyatiflere danışmadığı ve sürece dahil etmediği, diyalog kurmadığı ve işbirliğinde bulunmadığı; anılan  toplumsal grupların bilgilendirilmediği gözlenmiştir.
ÖNERİLER
1- Yol çalışmasının imar planı revizyonunun kesinleşmesine kadar acilen durdurulması ve hukuksal sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerekmektedir.
2- Yol çalışmasının 100. Yıl ve diğer mahalle sakinleri ile ODTÜ öğrencilerinin görüşleri alınarak ve tespitler bölümünde 9 ve 10 madde başlığında belirtilen eksiklikler giderilerek gerekli plan değişikliği yoluna gidilmesi veya proje tümden iptal edilmelidir.
3- Sürecin mevcut mevzuata ve hukuka aykırı biçimde yürütülmesini gerçekleştiren yetkililer hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yoluna gidilmelidir. Yol inşaatı alanında tutulan sivil kişilerin yasadışı faaliyetleri nedeniyle bu kişiler ve bu kişileri sevk ve organize eden kişiler hakkında silahlı organize suç örgütü kapsamında ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır.
4- Yol inşaatı alanında hiçbir iş sağlığı ve iş güvenliği önleminin alınmamış olması nedeni ile yol inşaatı durdurulmalı, gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmelidir.
5- Yol inşaatı nedeni ile izinsiz ağaç kesimi hakkında gerekli yasal mevzuatın gereği yapılmalıdır.
6- ODTÜ Mezunlar Derneği arazisine yapılan müdahale derhal durdurulmalı, Derneğin suç duyurusu hakkında etkili soruşturma yapılmalı, maddi ve manevi zararlar karşılanmalıdır.
7- ODTÜ arazisinden geçirilmesi planlanan Bilkent girişinden (A7 kapısından) başlayan ve kampusu doğu batı doğrultusunda bölen yol çalışmasına son verilmelidir.Geçmiş yıllarda da yapımının durdurulması yönünde Mahkemelerce karar verilen yol ve köprü çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımının devamına karar verildiği, iptal kararı verildikten sonrada bitmiş olan yapıyı yıkmayarak işi oldubittiye getirerek hem kentli haklarını çiğnemiş olduğu hem de var olan yargı sistemine aykırı davranmakta olduğu bilinmektedir.
8- Her birey sahip olduğu haklarını kentsel mekanlarda yeterince ve özgürce kullanma hakkına sahiptir,  Kentli hakları bireyin, yaşadığı kentin içinde bulunduğu kentsel toplumun üyesi olarak kentsel ve çevresel değerler üzerindeki haklarını da kapsar, bu haklar karar alma süreçlerinde yer almak, örgütlenmek, gösteri yapmak hakkını da beraberinde getirir. Ne yazık ki Türkiye de karar alma süreçlerine toplumun dahil edilmemesi ODTÜ örneğinde olduğu gibi, “ben yaparım, ben ederim” mantığıyla hareket edilmesi ciddi sıkıntılara yol açacak sonuçlar doğurmaktadır. Katılım hakkı konusunun yetkililer tarafından kabul görmesi, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine yol açacağı unutulmamalıdır.
                               İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
Öztürk Türkdoğan                             Hasan ERDOĞAN                  İsmail Boyraz
Genel Başkanı                                        Genel Başkan Yrd                    Genel Sekreter
Selma GÜNGÖR                                  Hüsnü ÖNDÜL                    Sevim Salihoğlu                 
Genel Saymanı                                            MYK Üyesi                           MYK Üyesi                 
Hasan Anlar                                              İlyas Kara                         Fatime Akalın
MYK Üyesi                                                MYK Üyesi                   İHD Ankara Şube Y.K.
İç Anadolu Bölge Temsilcisi                                                                             Üyesi

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ; "2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere , 05/06/2013 tarihinde oy birliği İle" VERİLEN KARAR.

T.C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/674
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI LAR ) : 
1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
[VEKİLİ] : AV. EMRE BATURAY ALTINOK
Uğur Mumcu Sok. No:54/8 -GOP/ANKARA
2- TMMOB MİMARLAR ODASI (ANKARA ŞUBESİ)
[VEKİLİ] : AV. GÖKÇE POLAT
Konur Sok. No:4/3 - Kızılay/ANKARA
3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
(ANKARA ŞUBESİ)
[VEKİLİ] : AV. KORAY CENGİZ
Cinnah Cad. Farabi Sok. No:38/4 - Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI) : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; dava konusu karara konu parsellerin tamamı için 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmü yer almasına rağmen kamuya terkler gerçekleşmeden iskana izin verildiği, daha sonra mal sahiplerince kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, davalı idarenin mülkiyet sorunlarını çözmek için mal sahiplerinin talepleri doğrultusunda dava konusu plan değişikliğini yaptığı, yapılan değişikliğin herhangi bir bilimsel, nesnel ve teknik bir gerekçeye dayanmadığı, meclis kararının plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozduğu, eşdeğer alan ayrılmadığı, planın bütünlüğünün bozulduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak, davada süre aşımının bulunduğu, davacıların plana itiraz etmeksizin doğrudan dava açma yoluna gitmesinin mevzuata aykırı olduğu ve şubelerin oda adına dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı; esasa yönelik olarak ise, dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nolu parselasyon planının yapıldığı, bu plan notlarında " yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilemez" hükmünün yer aldığı, ancak bu hükme rağmen terkler yapılmadan buralarda iskan yapıldığı, bu konuda Ankara 8.İdare Mahkemesinin 13.03.1996 tarih ve E:1995/305 K:1996/107 sayılı kararının bulunduğu, yine dava konusu taşınmazların bulunduğu alanlar için aleyhlerine kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, bu nedenle anılan bölgede yeni düzenleme yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmedikten sonra davacıların yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5. maddesinde, Nazım İmar Planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak; Uygulama İmar Planı ise, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış; anılan Kanunun"Planlama Kademeleri" başlıklı 6.maddesinde, "Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." hükmüne; "Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8. maddesinde, "(...) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.(...) Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.(...)" hükmüne yer verilmiştir.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" başlıklı 27. maddesinde; “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 4- Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır.” hükmü yer almaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde, “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 1-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” hükmü bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellerinin bulunduğu alanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapıldığı; bu değişiklikler ile, anılan parsellerin 40 yasal terkten sonra geriye kalan 60'lık kısmında şahıslar adına "Ticari Rekreasyon Alanı" oluşturulduğu ve bu alanın yapılaşma koşullarının E:0,15, H:2 kat olarak belirlendiği, bu durumun planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğundan bahisle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, dava konusu plan değişikliklerinin daha önceki belediyeler tarafından gerçekleştirilen hatalı uygulamaları telafi etmek amacı ile yapıldığı, davalı idarece burasının kamulaştırılabileceği, ancak söz konusu bölgedeki taşınmazların değerli olması ve kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeni ile plan değişikliği yapılmak sureti ile burasının ticari rekreasyon alanına çevrildiği, sorunun bu şekilde çözülmesinde mevzuat adına bir engel bulunmamakla birlikte uyuşmazlığın kamu yararı ve şehircilik ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda yapılandeğişiklikleri ile nüfus yoğunluğunun arttırılması üzerine buna paralel olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarında da artış olması gerekirken tam aksine değişiklikten önceki alanların dahi korunmadığı, başka bir ifadeyle imar planı değişikliği ile bölge içerisinde sosyal ve teknik altyapı alanları için eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı anlaşılmakla, dava konusu plan değişikliklerinin planlama ve şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, davaya konu 1 /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemlerin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk aleminde varlığını sürdürmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı açık olup; imar planı değişikliğine ilişkin bulunan dava konusu işlemlerin niteliği de dikkate alındığında, dava sonunda verilecek iptal kararı üzerine önceki halin geri getirilmesi açısından telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere , 05/06/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
BAŞKAN                                    ÜYE                                             ÜYE
SÜLEYMAN AYHAN               TARIK ARMAĞAN                  GÜLSİNEM KONUKÇU
37777                                          101737                                         138959

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ; "mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi" KARARI

T.C.
ANKARA
17. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/536
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYENLER (DAVACI) :         1- BİRSEL ÜSTEL
2- İSMAİL AKPINAR
3- MEHMET BİLGİÇ
[VEKİLİ] : Av. Emre Baturay ALTINOK
Uğur Mumcunun Sokak 54/8 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI) : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA
[VEKİLİ] : Av. Candan IŞIK - Aynı yerde
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan, "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine, 18/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                    Üye                                        Üye
DURMUŞ TAŞER               OĞUZ SALMAN                  RESUL KAYMAZ
37999                                     97685                                     102680

öz.19.06.2013
Sayın Birsel ÜSTEL
İsmail AKPINAR
Mehmet BİLGİÇ
vekili Av. Emre Baturay ALTINOK

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na karşı açtığınız davada niyabetim altında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 18.06.2013 gününde karar verilmiş bulunduğundan, bilirkişi incelemesi yaptırılabilmesi için 2.000,00 TL avansın ve 170,80 TL keşif harcının Mahkememiz veznesine (7) gün içinde yatırılması gerektiği hususu tebliğ olunur.
NAİP ÜYE: OĞUZ SALMAN, 97685 - öz.19.06.2013