2 Ekim 2012 Salı

"BİRLİK PARKI" HALKINDIR!...

ANKARA, (ÇANKAYA) 
"100.YIL BİRLİK PARKI" HALKINDIR!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı İşçi Blokları Mahallesi’ndeki "100.YIL BİRLİK PARKI" ile ilgili olarak, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 15. İdare Mahkemesinde açtığı plan iptali davası sonuçlandı.
15. İdare Mahkemesinin ;
 2012/233 ESAS  ve 2012/1197 SAYILI kararı  ile; 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliği  hukuka uyarlık bulunmadığı ve kamu yararı gözetilmediği gerekçesiyle, 18.07.2012 tarihinde  kararın tebliğini izleyen günden itibaren  30 gün içinde DANIŞTAY’a temyiz yolu açık olmak üzere
parkımızı betonlaştırmak amacıyla düzenlenen plan değişikliği  oy birliği ile iptal edilmiştir. 

 Ankara Büyükşehir Belediye'si 
davayı, süresi içinde Yürütmeli olarak Temyiz etmiştir.

BU  KARARLA  100.YIL BİRLİK PARKINDAKİ  YAPILAŞMA, 
B.BELEDİYESİNİN TEMYİZ BAŞVURUSU SONUÇLANANA KADAR DURDURULMUŞTUR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder