13 Mart 2013 Çarşamba

BİRLİK'DEN: "DUYURU VE ÇAĞRI"

100.YIL İŞÇİ BLOKLARI, ÇİĞDEM, ÇUKURAMBAR VE KIZILIRMAK MAHALLELERİ SAKİNLERİNE DUYURU VE ÇAĞRI
Sayın; Muhtarlarımız, Site Yöneticilerimiz ve 
Değerli Komşularımız
Bildiğiniz gibi, Birlik Parkımızın  mevcut konumun korunması için bir yılı aşan bir süredir mücadele etmekteyiz. 2011 yılında Ankara B. Belediye Meclisinin almış olduğu kararla parkımızın  büyük bir bölümü konut+ticaret alanına dönüştürülmeye çalışılmıştı. Bölge sakinlerinin destekleri ile karşı bir mücadele verilerek, hem kamuoyu oluşturulmuş hem  de hukuksal zeminde davalar açılması sağlanmış ve 18.07.2012 tarihli mahkeme kararı ile yapılmak istenen düzenlemenin iptali sağlanmıştır.

Ancak, Ankara B.Belediye Meclisi, 14.12.2012 tarihinde; parkımızı ve bölgedeki üç küçük parkı ve bir kısım yeşil alanın da içinde bulunduğu bazı parselleri bu sefer “kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi” ilan ederek yeşil katliamına başka bir kılıf aramaktadır. Birlik Parkımızın önemli bir bölümünü ticaret + konut alanına  dönüştürülmesini içeren; 1/5000 ve 1/1000’lik uygulama imar planlarının yapılmasına karar vermiş ve ilgili planları 18 Ocak 2013 tarihinde  askıya çıkartmıştır…
Askı sürecinde; ilgili planlara ve kararlara yaklaşık 5 000 bölge sakini itiraz etmiştir.

Sayın komşularımız, yukarıda açıkladığımız gelişmeler için başvurulan hukuksal yolların ve açılan davaların bedelleri bugüne değin iki sitenin katkısıyla karşılanmıştır. Bu siteler; Me-Ko Sitesi ve Birlik Sitesidir. 2012 yılında başlatılan hukuksal süreçte; diğer sitelerin yöneticilerine yapılan çağrılar ve gerçekleştirilen toplantılarda bu sürece ekonomik olarak katkı sunmaları istenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Birinci dava sürecinin külfeti söz konusu iki site tarafından karşılanmıştır. 

Ancak Ankara B.Belediyesi : 2012 yılındaki yapmak istediği İmar Planı değişikliklerinin; Ankara İdare Mahkemeleri tarafından, Kamu Yararı görülmediği ve aynı büyüklük ve niteliklere sahip yakın çevrede yeni bir park oluşturmadığı için iptal edilen kararlara rağmen, yeniden  parkımız hakkında,hukuk ve yasa dışı bir ısrarla aynı amaçla yok edici olarak, üç değişik Meclis Kararı almış ve bu kararlara bağlı olarak İdare  Mahkemelerinin Red  ve İptal Kararlarına, sözüm ona yasal olarak  uyarak başka bir planlama yapmak istemektedir. 

Diğer bir ifadeyle B.BELEDİYESİ , KAMU YARARI OLMAYAN VE PARKIMIZI YOK ETMEK İSTEYEN YENİ PLAN TEŞEBBÜSLERİNİ  2013 YILINDA DA UYGULAMAYA TEŞEBBÜS ETMİŞTİR.

2012 yılındaki teşebbüsü nasıl ki İdare Mahkemelerince iptal edildi ise konu ve içeriği aynı olan "2013 yılı parkımızı yok etme planı" da aynı yöntemle iptal edilecektir. 

Birlik Parkımız için bugüne kadar, KAR KIŞ YAĞMUR SICAK demeden Birlikte hareket ettik ve Parkımızın yağmalanmasını önleyerek, sonuçlarını birlikte aldık.

Aynı BİRLİKTELİK ve ELBİRLİĞİNİ 2013 yılında ve olacaksa devamında da göstermemiz ANKARA TARİHİNDE BİR İLK' tir. En büyük gücümüz hiçbir görüş ve düşüncenin etki alanında olmadan Birlik Parkını Kullanan Bölge Sakinleri ve DÖRT MAHALLE MUHTARLIĞI'nın  oluşturduğu 
"100.Yıl Birlik Parkı Platformu" adıyla kurduğumuz STK olarak sadece insana hizmet için doğayı koruyan ve Kamu Yararı için hareket ederek KOMŞULUK SİSTEMİ'ni Ankarada yaşayanlara ve Ankarayı yönetenlere yeniden göstermekteyiz.

B.Belediyesinin, HUZUR VE SAĞLIK KAYNAĞIMIZ BİRLİK PARKIMIZ' a  yönelik olarak aldığı,

" PARÇALA, BÖL ve YOK ET" sistemi  üç kıyım kararı için,

17 Mart 2013 tarihine kadar üç ayrı davanın açılması gerekmektedir.

Konuyu görüşmek için  06.03.2013 tarihinde 17 site yönetimine toplantı yapılması için çağrı yapılmış, ancak bu çağrı üzerine dört site yönetimi  toplantıya gelmişlerdir. Diğer site yönetimlerinden her hangi bir katılım söz konusu olmamıştır. Yaşanan bu durum  düşündürücü ve üzüntü vericidir. Birlik Parkı sorunu hepimizin sorunudur. Sorunun çözümü için destek vermek hepimizin birincil görevi olması gerekir.
06.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz ve dört site  temsilcisi ile Birlik Platformu Üyelerinin de katılmış olduğu toplantıya, avukatımızda katılmış ve olayın gelişimi ve de yaşanabilecek hukuksal süreç hakkında bizleri bilgilendirmiş ve sorulara cevaplar vermiştir. Toplantıda şu sonuçlara varılmıştır.
1)  Kentsel Dönüşüm, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararları için üç ayrı davanın açılması,
2)  Zaman kazanmak ve olası maliyetleri asgari seviyeye çekebilmek için,  itiraz dilekçesi    vermemiş kişiler üzerinden dava açılması ve itiraz edenlerin davaya sonradan müdahil olması,
3)  Ayrı ayrı sitelerden, itiraz dilekçesi vermemiş yaklaşık on ismin belirlenmesi ve bu on kişi üzerinden davaların açılması,
4)  İtiraz dilekçesi vermemiş değişik sitelerden belirlenecek on kişinin  12.03.2013 tarihine kadar belirlenmesi,
5)  Açılacak üç dava için; avukatlık ücreti, dava açma harçları ve diğer harçlar ile bilirkişi ücretleri de dikkate alınarak toplam maliyetin yaklaşık 20.000.TL olabileceği,
6)  Yargı sürecindeki maliyetlerin karşılanması için bölge sakinlerinin kendi site yönetimleri aracılığı ile veya doğrudan katkıda bulunması ve bu katkı miktarının daire başı 25 TL olması gerektiği sonucuna varılmıştır.Açılacak Davalar kazanıldığı taktirde avukatlık ücreti hariç  olmak üzere, dava harçları, mahkeme masrafları ve bilirkişi ücretlerinin geri alınabileceği bilinmektedir.
Değerli bölge sakinleri ve site yöneticileri, sizleri bu konuda duyarlı olmaya ve bu sürece hem fiili olarak hem de mali olarak destek vermeye davet ediyoruz.
Vereceğiniz mali destek bölgedeki site yöneticilerinin ve muhtarlarımızın da için de yer aldığı bir komisyon tarafından denetlenecek ve harcama belgeleri tüm sitelerde ilan edilecektir.
Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen komşularımız, ME-KO sitesinin aşağıdaki yönetim telefonuna başvurabilir veya doğrudan bilgi isteyebilir  ve şahsi veya topladıkları mali katkıları alındı makbuzu karşılığında teslim edebilirler. 

15.03.2013 Cuma günü akşam saat 18:30 da avukatımızın da katılacağı kapsamlı bir toplantı yapılacaktır.

Toplantı yeri; ME-KO Sitesi D-Blok Yönetim dairesidir.
Tüm Muhtarlarımız, komşularımız ve site yöneticilerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica ediyor; duyarlılığınızı bekliyor saygılarımızı sunuyoruz.  
(10 Mart 2013 – Pazar)


                                                                BİRLİK PARKI PLATFORMU
Bilgi:                                                        
Me-Ko Sitesi Yönetimi 
0312 / 287 65 73

FARUK BAYRAKTAR 
                          

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder