26 Eylül 2012 Çarşamba

KAZANDIK!..

100.YIL İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ
"BİRLİK PARKI" NA YARGI  KORUMASI"
Milliyet Ankara, 25 Eylül 2012 - Salı
"YARGIDAN YEŞİL ALANDA YAPILAŞMAYA İZİN YOK" 
100. Yıl Birlik Parkı Plâtformu
Milliyet Ankara, 25 Eylül 2012 - Salı
 Y A Ş A S I N !... B İ Z   K A Z A N D I K...
 ÇOK MUTLUYUZ.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
BAŞKAN SN. ALİ HAKKAN  
ŞUBE SEKRETERİ
SN. TEZCAN  KARAKUŞ CANDAN 

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. 
MÜLKÜN TEMELİ ADALET, HAK VE HUKUK KAZANDI; 
BİRLİK PARKI KURTULDU. 

3 Eylül 2012 Pazartesi

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRLİK PARKI HALKINDIR YOK EDİLEMEZ!
BASIN AÇIKLAMASI
Yayına Giriş Tarihi: 19.03.2012 - Güncellenme Zamanı: 20.03.2012 17:51:33
Yayınlayan Birim: ANKARA
***
 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ‘NDEN BASINA VE KAMUOYUNA
100.Yıl İşçi Bloklarının İmar Planı, 1982 yılında İmar ve İskan Bakanlığı‘nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan doğrultusunda, yasa gereği kamuya terk edilmesi gereken Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamındaki açık ve yeşil alanların, kamusal tesis alanlarının bedelsiz olarak kamuya terk edilmesi plan notları ile düzenlenmiştir.
Belediyelerin ihmali ve göz yumması sonucunda; "yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı gerçekleşmeden iskan izni verilemez" biçimindeki düzenleme tam olarak yerine getirilmemiş, kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken alanlar, bölgenin yapılaşması tamamlanmasına, iskan ruhsatları verilmesine rağmen şahıs mülkü olarak tutulmuştur. Dolayısıyla, plan notu gereğince kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken ‘‘Kamusal Kullanım Alanları‘‘nın şahısların mülkiyetinde kalması, geçen zaman içinde bu alanların kamulaştırılmasına ilişkin de çalışma yapılmaması nedeniyle, bu alanlarda kalan kadastro parsellerinde yapılaşma talebinin oluşması gündeme getirilmiştir.
İmar Planlarının hazırlanış süreçlerinde, planlama alanına ilişkin, sosyal, demografik, doğal, bilimsel ve teknik verilerin değerlendirilmesi sonucunda, planlama alanlarının kullanım kararları, yapılaşma koşulları, sosyal ve teknik donatı alanları, türleri ve büyüklükleri, ihtiyaç duyulan açık ve yeşil alanlar belirlenir. Bu anlamda İmar Yasası ve ilgili Yönetmeliklerinde, imar planları yapım süreçlerinde kamuya ayrılacak alanlara ilişkin herhangi bir kısıt koyulmamış, yapılan planlama sonucunda kamuya terki gereken alanların toplam alanın % 40‘ını aşması durumunda aradaki farkın kamulaştırılması öngörülmüştür.
100. Yıl İşçi Blokları çevresinde de planlama süreci tamamlanmış, kullanım kararları ve yoğunlukları, yaşayacak nüfusa göre kamuya ayrılması gereken alanlar planlarda belirlenmiştir. Bu planlar gereğince, "Birlik Parkı" alanı da kamuya kazandırılması zorunlu olan bir alan niteliği taşımaktadır. Bu alanda var olan ve zaman içinde el değiştirmesine de göz yumulmuş olan parsellere yönelik, bilimsel, etik ve hukuksal olarak tartışmalı biçimde plan değişikliği yapılarak yeni yapılaşma hakları tanımlanmıştır.
Belediyelerin imar planlarında tanımlanan notlara aykırı uygulamaya göz yummuş olması ve üzerine düşen görevi zamanında yapmaması nedeniyle, mülkiyet sahipleri açısından oluşan kişisel hak kaybı, mahallede yaşayanların yeşil alan kullanım hakkını elinden alarak düzeltilemez.
‘‘Birlik Parkı‘‘ alanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi "kişisel hakları korumak" adına toplumun genel haklarını yok sayan uygulamalarla alanı yapılaşmaya açmaya çalışmaktadır. Belediyelerin kendi ihmal ve hatalarının bedeli 100. Yıl halkına, Ankara halkına, topluma ödetilmeye çalışılmaktadır.
17.06.2011 tarihinde aldığı belediye meclis kararı ile ‘‘Birlik Parkı‘‘ alanını Ticari Rekreasyon alanına, yani özelleştirilmiş, kamuya açık olmayan ve yapılaşma içeren parklara dönüştürerek sorunu üzerinden atmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de; 29.11.2011 tarihli kararı ile de alanı 2,5 Emsalli Ticaret ve Konut alanı olarak planlayarak, aslen kamuya kazandırılması gereken yeşil alanda büyük ve haksız bir rant oluşturmaya çalışmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi benzer durumlarda sıkça yaptığı gibi, bir yandan karşılaştığı sorunun bedelini halka ödetmeye ve çocukların oyun alanını bozarak rant elde etmeye çalışmaktadır.
Şehir Plancıları Odası, Anayasadan ve TMMOB mevzuatından kaynaklanan yetkisi ve mesleki sorumlulukla kamu yararına açıkça aykırı bu uygulamaları yakından takip etmektedir. ‘‘Birlik Parkını‘‘ halktan kopartan ve özelleştirerek yapılaştırmaya çalışan ilk karar Odamız tarafından yargıya taşınmış olup dava sürmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynı alana ilişkin alınmış olan 29.11.2011 tarihli, bölgeyi konut ve ticaret yapılaşmasına açmayı ve çocukların oyun alanından, yaşlıların dinlenme parkından büyük rant elde etmeyi düşleyenlerin bu girişimi de Pazartesi günü yargıya taşınmış olacaktır. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası, yeşil alandan rant elde etmeye yönelik girişimlere, çocukların oyun alanlarından, yaşlıların dinlenme alanlarından rant elde etmeye yönelik hukuksuzluklara karşı, toplumun haklarını korumak için mücadelesini geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararlı biçimde sürdürecektir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, usulsüz uygulamaları deşifre edildiği, rant aktarma girişimleri yargı kararlarıyla durdurulduğu için hırçınlaşan ve basın aracılığıyla hakaretler yağdıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı‘nı, kararın altına imza atan belediye yetkililerini ve meclis üyelerini hukuka ve kamu yararına uygun hareket etmeye, enerjilerini Birlik Parkı‘nı topluma kazandırmak için kullanmaya davet ediyoruz. 
***
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ

büyük eylem,

 İşçi Blokları Mah.
"100. YIL BİRLİK PARKI' nda Büyük Eylem Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunan 100. Yıl İşçi Bloklarındaki Birlik Parkı’nın yanlış şehircilik uygulamasına kurban edilmemesi için biraraya gelen 
 Dört Mahalle Sakinleri ve komşular eylem düzenlediler. 

Kategori: 
Aktüel
Eklenme Tarihi: 
21 Ocak 2012
Geçerli Tarih: 
03 Eylül 2012, 12:16
Site: Flas Gazetesi
URL: http://
flasgazetesi.com.tr /haber/haber_detay.asp?haberID=2475
***
Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunan 100. Yıl İşçi Bloklarındaki Birlik Parkı’nın yanlış şehircilik uygulamasına kurban edilmemesi için biraraya gelen vatandaşlar eylem düzenlediler.
Birlik Parkı’nda düzenlenen eyleme semt sakinleri, İşçi Blokları,Çukurambar, Çiğdem,  Kızılırmak Mahalleleri muhtarları ve bu mahallelerin semt temsilcileri, destek verdiler.
Birlik Parkı içinde toplanan ve Birlik Parkı yok edilmeye çalışıldığı için seslerini duyurmak isteyen semt sakinlerinin gönüllü temsilcileri olan 100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU yetkilileri burada bir basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklama şöyle:

“BİRLİK’teyiz, Bu BİRLİK’teliğimiz bazılarının hoşuna gitmese de biz BİRLİK’te olmaya devam edeceğiz.  Böylece yapılan yanlış uygulamalara ve  haksızlıklara, kentin rant uğruna birilerine peşkeş çekilmesine dur diyebiliriz. Kendi çevremizde gördüğümüz bu haksız uygulamaya gösterdiğimiz tepkiyi yaşadığımız tüm alanlara yayabilirsek yani 
HAKKINI ARAYAN, KENDİ HUKUKUNU KORUYAN VE SORU SORAN VATANDAŞ OLURSAK
bu tür haksızlıklar ve usulsüzlükler kolay kolay bir daha tekrarlanamaz.
4 Mahallenin ortasında ve bu 4 Mahalle tarafından da yoğun bir şekilde kullanılan, bebek ve çocuklarımızın oyun parkı, gençlerimiz ve yaşlılarımızın  yürüyüş alanı ve bütün bölgede yaşayan insanlarımızın  spor yaptığı ve kentimizin temiz hava koridorlarından biri olan ,  toplam 100.000’ni  aşkın Bölge sakinine hizmet veren  ve ANKARA İl Merkezindeki AKTİF YEŞİL ALANIN YAKLAŞIK % 3’ü olan 40 dönüm bir  diğer deyişle 40.000 M2 alanıyla ve içinde yüzlerce ağaç ve peyzaj düzenlemesi olan güzelim Birlik Parkı’mız Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı bir kararla yok edilmek istenmektedir.
Parkın bir kısmı, alınan bu kararla konut ve işyeri olarak imara yani BETONLAŞMAYA açılmak istenmektedir. Gerekçe ise bu alandaki arsaların bir kısmının belediyeye sözde terk edilmemiş olması ve terki yapılmayan bu hisselerin birileri tarafından toplanarak kamulaştırmasız el koyma davası açılması ve davanın kazanılması olarak gösterilmektedir.
Davayı kazananlara 90.000 TL kamulaştırma bedeli ödememek için bu betonlaşmaya izin vermek istenmektedir. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez.
Sayın Komşularımız,  aşağıdaki iki soruya cevap arıyoruz.
Terki yapılmayan bir arsa üzerindeB. Belediyesi böyle bir parkı nasıl yapabilmiştir? Park için buraya milyonlarca lira masraf yapılırken 40.000 M2 alanı kapsayan bir sahanın terk ve diğer işlemleri   neden ve nasıl  görülmemiştir ?
Buradaki küçük hisseleri toplayan TİCARİ ÇIKARCILAR VEYA  PİYONLAR kimlerdir ?
Şimdi yapılacak olan bu Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilmesi ve parkın şu anda olduğu gibi Bölge sakinlerine hizmet vermeye devam etmesinin sağlanmasıdır. Bunun için hak iddia edenlere  başka yerlerden, ilgili Belediye tarafından arsa verilebilir.
BİRLİK parkının çiçekleri, böcekleri, cıvıl cıvıl öten çeşitli kuşları ve ayrıca  25-30 yaşlarındaki 100 lerce ağacı bizlerin evlatlarıdır. Sonuç olarak; Evlatlarımıza kıymayalım, başkalarına da kıydırmayalım. Bu park ve yeşil alan kurtarılana kadar bu tepkimiz ve takibimiz devam edecektir.”
100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU
(21 Ocak 2012 – FLAŞ GÜNDEM, Ankara) 

1 Eylül 2012 Cumartesi

100 MİLYONLUK YEŞİL RANTCumhuriyet/Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçekin Ankarada 100. Yıl Mahallesinde bulunan Birlik Parkını yapılaşmaya açma kararı, yeşil alan olduğunu bile bile burada arsa toplayanları zengin edecek. Cumhuriyet’in ele geçirdiği 7490 ve 7492 Nolu parsellerin Taşınmaz Bilgileri” ne göre, burada en fazla payı bulunan kişi Başbakan Tayyip Erdoğanın en yakınındaki isim olan, “Mücahit” ismini kullanan ve 2005’ten beri arsa toplayan Ali İhsan Arslan. 

Listedeki diğer isimler şöyle: 
Turhan Yılmaz, Çetin Barlas, Hacı Hasan Tanrıöven, Ali Akbulut, Semahat Alaoğlu, Cemaleddin Burcu, Ali Rıza Sungur, Rağbet Tümel, Mehmet Tekin, Osman Kahraman, Salih Erol Karakaş, Ender Kartal, İbrahim Hilmi Barlas, Abdülkadir Demirci, Ümit Bozkurt, Emin Serhat Yıldırım, Pınarcık İnşaat Emlak Limited Şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi. 
Yapılan imar değişikliği ile bölgedeki sıfır konut fiyatları dikkate alındığında, bu arsa sahiplerine toplamda yaklaşık 100 milyon liralık rant sağlandığı hesaplanıyor. 
Kır kahvesinden sınırsız kata:
• Ankara Anakent Belediye Meclisi’nin 29 Kasım 2011 tarihli kararıyla, Ankara’nın, 100. Yıl Mahallesi’nde Birlik Parkı’nın üstünde bulunduğu 7490 ve 7492 numaralı parselleri konut ve ticari yapılaşmaya açtı. Altında Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu kararda, Anakent Belediyesi’nce önce “parkta sadece kır kahvesi, restoran gibi yapıların yapılabileceği, inşaat metrekaresi arazi büyüklüğünün yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde imar hakkı verildiği” ifade edildi. Ancak daha sonra parktaki hisseleri toplam 38.227 metrekare olan 14 taşınmaz hissedarının talepleri doğrultusunda, verilen bu imar hakkının arttırılarak söz konusu taşınmaz sahiplerine “40 dönümlük parkın 16 dönümünün 2.5 emsal, yani 40 bin metre inşaat yapılabilecek şekilde ve sınırsız kat yüksekliği ile imar durumu verilmesi” oyçokluğu ile kabul edildi.
CUMHURİYET