21 Mart 2014 Cuma

Semt Sakinleri ve Mahalle Sahiplerine arz, Açık Teşekkür ve Bilgilendirme...

Sevgili ve değerli komşularım;
Saygıdeğer işçi blokları mahalle sakinleri;
Ve fedakâr BİRLİK PARKI sevdalıları…
İş bu WEB sitemizin ana ve ilgili (yargı süreci) sayfalarında bilgi ve dikkatlerinize arz edilen; Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2013/674 Esas Sayılı kararında görüldüğü gibi.; Başta 100. Yıl İşçi Blokları olmak üzere Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak halkı, bütün çevre sakinleri ile genç, yaşlı ve çocuklarının ortak değeri “BİRLİK PARKI” hakkında vaki:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan, "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması” istemimize ilişkin olarak;
05 Haziran 2013 Tarihinde: “….Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,…”
18 Haziran 2013 Tarihinde ise; Mezkür park ve mahallinde “keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına,” karar verilmiş olup;
Şimdilik, “100. YIL BİRLİK PARKI” kurtarılmış görünmektedir.
Bu şanlı bir mücadeledir.
AÇIK TEŞEKKÜR
Başta: 100. Yıl İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem ve Kızılırmak Mahallelerinin onurlu ve sorumlu (sakinleri değil) sahipleri olmak üzere;
Sayın: Ahmet Nedim KAYA, Mimar-PLATFORM KOORDİNATÖRÜ
Sayın: Hasan SARIKAYA, İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı
Sayın: Mehmet İhsan GÜLBUDAK, Çukurambar Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cemal AKIN, Çiğdem Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cengiz YAĞ, Kızılırmak Mahallesi Muhtarı
Sayın: Cathryn HOARD, Öğretim Görevlisi’nden oluşan Birlik Plâtformu ile “Çankaya, Çiğdem Semt Meclisi”nin özgün çalışma, karalı mücadele ve fedakârlıkları sayesinde başarılmıştır.
AYRICA:
Mimarlar ve Mühendisler Odası ve Şehir Plâncıkları Oda Başkanlığı ile bütün Mahalleler halkı adına davacılar: Birsel Üstel, İsmail Akpınar, Mehmet Bilgiç; Vekil Avukat: Av. Emre Baturay Altınok ile Dava Yargıçları: Durmuş Taşer, Oğuz Salman, Resul Kaymaz, Süleyman Ayhan, Tarık Armağan, Gülsinem Konukçu teşekkür ederiz.
TEMENNİMİZ VE BEKLENTİMİZ
Temennimiz, beklentimiz ve isteğimiz odur ki; Bu güne kadar aralıksız süren gelen birlik, beraberlik, müşterek mücadele ve dayanışma, bundan böyle de artarak, sinerji yaratarak devam eder ve semtimizin “sağlıklı yaşam, huzur ve doğal harikalar sembolü” BİRLİK PARKI, gasp, işgal ve tasalluttan kurtulur.
AYRICA VE BU VESİLEYLE
100. YIL İŞÇİ BLOKLARI Mahallesinin tam beş yıl önce takdir, tensip ve teveccühlerinize mazhar olarak seçilmiş Mahalle Muhtarınız, Birlik Plâtformu Kurucusu ve Çankaya Çiğdem Semt Meclisi Dönem Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı sıfatıyla.; 30 Mart 2014 – Pazar günü ifa ve icra edilecek “Mahallemiz Muhtar Seçimi” hakkında diyecekleri var.
ŞÖYLE Kİ:
Sizlerle birlikte mahalleye daha çok ve daha interaktif hizmet verebilmek için, “sizlere olan samimi inancım, sonsuz itimat ve beş yıldır birlikte çalışmaktan doğan güvencime dayanarak”,
DAHASI:
Şahsım, İhtiyar Heyeti Üyelerimiz ve mahallemizin hatırlı esnaf, eşraf ve önderlerinin üstün gayretleri, ciddi takip, tam bir vefa ve fedakârlıkla yaptıkları çalışmalara rağmen; Henüz üstesinden gelinemeyen bazı sorunları “kazanılan tecrübe, edinilen çevre, bilgi, birikim ve deneyim” çerçevesinde, önümüzdeki dönem içinde çözüme kavuşturmak;
Daha da önemlisi, ODTÜ önü ve 100. yıl kıyısına inşa edilen “Çevre Yolu” ile birlikte, bütün aç gözlerin üzerine dikildiği, ülkemizin bilumum fırsatçı, spekülâtör ve kapkaççılarının iştahını kabartan, dünyanın en parlak RANT SAHASI haline getirilmiş mahallemizi pusuda bekleyen yeni sorunlar!..
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM DAYATMASI
İşte mahalle sahiplerini bekleyen asıl felâket bu.  
Eğer, “100. Yıl Mahallesinin “sakini” (kiracısı, geçici mukimi, şimdilik burada oturan/yarın nerede olacağı belli olmayan, mahalleyi yurt edinmemiş, yerleşmemiş, kök salmamış, kalıcı olmayan geçici kişi) değil “SAHİBİ” (halıcı, yerleşik, yurt ve vatan edilmiş, kök salmış, yerlisi) olmaz, mevcut, muhtemel ve müstakbel bütün sorun, sosyal depresyon ve musibetler ile olası refah, varlık, bolluk ve “semt rantı” denilen zenginlikleri birlikte regüle etmezsek, mahallemizin talan edilmesi yakındır.
Bunun adına, ne yazık ki, “değişim” denilmekte; Geleceğe ümitle bakan gençler, huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamayı düşleyen yaşlılar ve ileriyi “aklıselim, isabet, basiret ve beka” ile düşünemeyen insanlarımızı tuzağa düşürmek istemektedirler.
İşte, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere “kentsel dönüşüm” tuzağına düşerek, elindekini bile kaybeden, üç kuruşa muhtaç hale düşen binlerce insan ortada. Dolayısıyla Ortak Akıl olmanın, birlikte düşünmenin ve birlik-beraberlik içinde hareket etmenin zorunlu olduğu bir zamanda ve dönemdeyiz. Bu nedenle tecrübe, bilgi ve birikim çok önemli ve gereklidir.
BU AMAÇLA YENİDEN ADAYIM   
İşte bu halisane düşünceler, geçmişten sarkan sorunlar ve geleceğe yönelik kaygılar nedeniyle; 30 Mart 2014 mahalli seçimlerde mahalle muhtarlığına yeniden adayım.
Bu zaman zarfında edindiğim bilgi, deneyim, birikim ve çevre bilimcini mahallemiz için en etkin biçimde kullanmak,100 yıl işçi blokları mahallesi semtimiz üzerine çöken, yeşil alanları Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla kentsel dönüşüme çeviren, AVM alanlarını imar değişikliği ile konut alanına dönüştürmeye çalışan rant çılgınlığını önlemek için mahallelimizle birlikte dur dedik ve bunu büyük ölçüde sizlerle birlikte başardık, başarılarımızın devamı için de birlikte olmalıyız.
YAPTIKLARIMIZ
Şimdiye kadar mahallemizde birlikte tespit ettiğimiz ve çözebildiğimiz sorunlar:
* En başta mahallemizin aydınlatma problemlerinin önemli olduğunu düşünerek büyük ölçüde aydınlatma direklerini sizlerden gelen talepler doğrultusunda ve ara sokaklar dâhil olmak üzere tamamladık.
* Ankara Büyükşehir belediyesine verdiğim ısrarlı dilekçeler ve ağırlıklı takipler sonuncunda 2 yıl önce altyapı sorunlarını büyük ölçüde giderdik ve yeniledik.
* Muhtarlık hizmet binasını Çankaya belediyesi ile birlikte modern bir bina yaptırdık.
* Mahallemizin en büyük doğa parkı ve Ankara’nın kent özeli yeşil alanının  %2,5’u olan Birlik Parkı’nı., 4 yıldır Ankara Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız “semtine, mahallesine sahip çıkan” onurlu, sorumlu ve duyarlı insanlarla beraber yaptığımız hukuk mücadelesi sonunda (ve her Pazar yaptığımız eylemler neticesinde parkımızı Ankara’ya, semtimize, mahallemize sizlerin ve bizlere desteklerini esirgemeyen hukukçularımız, sayesinde) tümüyle kazanma aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
* Ayrıca, ilgili kanunda tanımlanan “Mahalle Muhtarlığı”na ilişkin bütün hizmetler, görevler, zorunlu ve sorumlu takipler dikkatle yapılmış; Mahallemizde bulunan pazaryeri, işyeri, iktisadi işletme, sosyal tesis ve sair hizmet alanlarının sağlıklı, verimli ve halk sağlığı kurallarına uygun, hizmet kalitesi normal seydecek biçimde yakın takibi yapılmış ve saptanan aksaklık, arıza ve eksiklikler ilgili ve yetkililere anında bildirilmek ve sonuna kadar takip edilmek suretiyle çözüm üretilmeye çalışılmıştır….   
VE BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİMİZ…
Semtimiz ve mahalle halkımızın takdir ve teveccühlerine mazhar olarak tekrar seçilir ve sizleri değerli destekleri ile muhtarlık görevime devam etme imkânına sahip olursam:
* Öncelikle mahallemiz için elzem olduğunu gördüğüm, sizlerinde içerisinde aktif yer almanızı beklediğim “Dayanışma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Güzelleştirme” gibi “çok amaçlı” bir mahalle derneği kurmak.,
* Semtimizde, Büyükşehir ve Şehir projeleri bağlamında halka vaad ve taahhüt edilen Kadın, Genç ve Yaşlılar için yapılan lokallerin yapılmasını sağlamaya; Belediyelerden katkı alınamaması halinde, mahalle halkımız ve dernek ile el ele vererek bu lokal ve sosyal tesisleri birlikte kurmaya;
* Yağış ve kış şartlarına karşı korumazız; Halen üstü açık olan otobüs duraklarını, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla, kapalı durak haline getirmeye,
* Akşamları ulusa çalışan dolmuşlarının sayısını arttırmaya ve 01.00 kadar çalışmalarını sağlamaya;
* Eksik olan sokak aydınlatma direklerini tamamlayıp, mahallemizi ışıl ışıl yapmaya;
* Çankaya İlçe Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi ile bazı işletmecilerin yapım, bakım, onarım, idare ve idamesinden sorumlu olduğu altyapı, hayati ihtiyaç ve sürekliliği zorunlu güncel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi konusunda;
* Mahallemizdeki Eğitim, Güvenlik, Sivil Toplum ve Din Kurumları arasında daimi bir ilgi, iletişim ve koordinasyon ortamı oluşturarak; Mahallemizin “daha yaşanabilir, huzurlu, güzel ve güvenli” bir semt halini geliştirerek sürdürmesini sağlamaya;
* Yukarda arz ve izah ettiğimiz “çevre, değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma” sorunlarının zuhur etmesi halinde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları İhtiyar Heyetimiz ve Değerli Mahalle halkımızla birlikte;
Sürekli, iletişim, paylaşım, dayanışma, yardımlaşma ve uzlaşma kültürü çerçevesinde çözmeye çalışmak.
Bu vesileyle;
Sevgili ve Değerli Mahalle Sahiplerimizi hürmetle ve muhabbetle selâmlar,
Mahallemiz Muhtarlığına adaylıklarını koyarak, hizmet yarışına talip olan Saygıdeğer arkadaşlarımızı içtenlikle kutlar; Hepinize, sağlık, işlerinizde kolaylık, başarı ve sıcak, samimi yuvanızda daimi mutluluklar dilerim.
HASAN SARIKAYA
KENT KONSEYİ ÜYESİ; SEMT MECLİSİ
BAŞKAN YARDIMCISI VE SÖZCÜSÜ
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHTARI (VE)
MUHTAR ADAYI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder