21 Mart 2014 Cuma

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ; "mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi" KARARI

T.C.
ANKARA
17. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/536
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYENLER (DAVACI) :         1- BİRSEL ÜSTEL
2- İSMAİL AKPINAR
3- MEHMET BİLGİÇ
[VEKİLİ] : Av. Emre Baturay ALTINOK
Uğur Mumcunun Sokak 54/8 Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI) : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA
[VEKİLİ] : Av. Candan IŞIK - Aynı yerde
İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan, "Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine, 18/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                    Üye                                        Üye
DURMUŞ TAŞER               OĞUZ SALMAN                  RESUL KAYMAZ
37999                                     97685                                     102680

öz.19.06.2013
Sayın Birsel ÜSTEL
İsmail AKPINAR
Mehmet BİLGİÇ
vekili Av. Emre Baturay ALTINOK

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na karşı açtığınız davada niyabetim altında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 18.06.2013 gününde karar verilmiş bulunduğundan, bilirkişi incelemesi yaptırılabilmesi için 2.000,00 TL avansın ve 170,80 TL keşif harcının Mahkememiz veznesine (7) gün içinde yatırılması gerektiği hususu tebliğ olunur.
NAİP ÜYE: OĞUZ SALMAN, 97685 - öz.19.06.2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder